PRODEJ

Mercuri International Business School – PRODEJ

.

MI PRODEJNÍ DOVEDNOSTI

Účinné techniky a postupy při prodeji firemním zákazníkům
Interaktivní program s digitální rozvojovou cestou a 4 dny prezenčního tréninku (2+2 dny)
Informace o programu + přihláška

MI PRODEJ HODNOTY

Prodejní přístup založený na hodnotě pro zákazníka
Interaktivní program s digitální rozvojovou cestou a 2denním prezenčním tréninkem
Informace o programu + přihláška

MI PRODEJ NA DÁLKU

Jak si připravit a úspěšně vést virtuální prodejní schůzky
Interaktivní program s digitální rozvojovou cestou a 2 virtuálními tréninky
Informace o programu + přihláška

STORYTELLING PŘI PRODEJI

Vysoce účinná forma přesvědčování zákazníka
Interaktivní program s digitální rozvojovou cestou a 1denním prezenčním tréninkem
Informace o programu + přihláška

KEY ACCOUNT MANAGEMENT

Řízení a rozvoj spolupráce se strategicky významnými klienty
Interaktivní program s digitální rozvojovou cestou a 2denním prezenčním tréninkem
Informace o programu + přihláška

OD PŘÍLEŽITOSTI K OBJEDNÁVCE

Efektivní postup pro úspěšnou přeměnu obchodních příležitostí na objednávky
Interaktivní program s digitální rozvojovou cestou a 2denním prezenčním tréninkem
Informace o programu + přihláška

SYSTÉM PRÁCE SE ZÁKAZNÍKY

Určování priorit a plánování aktivit v případě většího počtu zákazníků
Interaktivní program s digitální rozvojovou cestou a 2denním prezenčním tréninkem
Informace o programu + přihláška

SOCIAL SELLING

Využití sociálních sítí při prodeji
Interaktivní program s digitální rozvojovou cestou a 1denním prezenčním tréninkem
Informace o programu + přihláška

KONZULTATIVNÍ PRODEJ

Jak v roli konzultanta vytvořit a prodat řešení nejvhodnější pro zákazníka
Interaktivní program s digitální rozvojovou cestou a 2denním prezenčním tréninkem
Informace o programu + přihláška

EXPERTNÍ PRODEJ

Využití odborných znalostí k vytvoření a prodeji požadovaného řešení
Interaktivní program s digitální rozvojovou cestou a 2denním prezenčním tréninkem
Informace o programu + přihláška

VZTAHOVÝ PRODEJ

Rozvoj vztahů se zákazníky a jejich využití ke zvýšení prodeje
Interaktivní program s digitální rozvojovou cestou a 2denním prezenčním tréninkem
Informace o programu + přihláška

ASERTIVNÍ PRODEJ

Úspěšné projektivní jednání s rezistentními zákazníky
Interaktivní program s digitální rozvojovou cestou a 2denním prezenčním tréninkem
Informace o programu + přihláška

KONKURENČNÍ PRODEJ

Jak se odlišit a uspět proti silné konkurenci
Interaktivní program s digitální rozvojovou cestou a 2denním prezenčním tréninkem
Informace o programu + přihláška

.

Chcete provést analýzu rozvojových potřeb, pomoci s určením rozvojových priorit a výběrem vhodného programu?
Chcete sestavit individuální rozvojovou cestu nebo připravit trénink pro skupinu pracovníků na míru?
Chcete ještě více podpořit při implementaci získaných znalostí, dovedností, metod a nástrojů do každodenní praxe?
Chcete pomoci řešit konkrétní situace s vašimi spolupracovníky nebo zákazníky?

KONTAKTUJTE NÁS
Email: mercuri@mercuri.cz
Telefon: +420 284 688 651