DEFINOVÁNÍ ROZVOJOVÝCH POTŘEB

Pomůžeme vám určit vaše rozvojové priority

Bez jasně a správně určených rozvojových priorit může mít i poměrně rozsáhlý rozvojový projekt minimální účinek na výsledky rozvíjených pracovníků v praxi.
Specialisté z Mercuri International mají rozsáhlé zkušenosti s určováním prioritních rozvojových oblastí, tvorbou kompetenčních matic i hodnocením současné úrovně klíčových kompetencí.

Pomůžeme vám:
 • popsat a strukturovat pracovní modely klíčových rolí i jednotlivých pracovníků
 • určit potřebné klíčové kompetence v návaznosti na aktuální pracovní modely, priority, výsledky, klíčové ukazatele apod.
 • zhodnotit aktuální úroveň znalostí a dovedností vašich pracovníků
 • vytvořit týmové nebo individuální rozvojové plány
K hodnocení současné úrovně kompetencí používáme především tyto metody:
 • analýza růstového potenciálu prodejního týmu
 • assessment centrum / development centrum
 • pozorování při výkonu
 • mystery shopping
 • analýza rozvojových potřeb pracovníků prodeje
 • Management Profile
 • Sales Evaluator

Chcete se dozvědět více o definování rozvojových potřeb?

KONTAKTUJTE NÁS
Email: mercuri@mercuri.cz
Telefon: +420 284 688 651