PREZENTACE

Při stále typičtějším skupinovém rozhodování má schopnost prezentovat návrh, řešení, výsledky apod. pro manažery a obchodníky zásadní význam. Přitom nejde jen o schopnost se jasně vyjadřovat, dokázat potlačit stres nebo zvládat „řeč těla“. Podstatné je i umět prezentaci dobře připravit a strukturovat. Nejen při prodejních prezentacích je velmi důležité umět zvolit a vhodně formulovat správné argumenty – třeba s pomocí poutavého vyprávění (storytelling) nebo poutavých snímků. Nové technologie nabízejí řadu dalších možností. 

Obchodníky, manažery prodeje a key account manažery podporujeme především v těchto oblastech:
  • analýza a hodnocení aktuální úrovně prezentací a prezentačních dovedností
  • tvorba prodejních prezentací s vysokým účinkem
  • rozvoj obchodníků, manažerů a dalších pracovníků obchodních organizací v oblasti tvorby a vedení prezentací
  • přímá podpora obchodníků a manažerů při přípravě aktuálních prodejních prezentací
  • individuální rozvoj obchodníků v rámci Mercuri International Business School

Chcete se dozvědět více, jak vám můžeme pomoci s tvorbou prezentací?

KONTAKTUJTE NÁS
Email: mercuri@mercuri.cz
Telefon: +420 284 688 651