ASERTIVNÍ PRODEJ

Informace o programu

Pro úspěšné a efektivní prodejní jednání jsou důležité dvě klíčové dovednosti: s využitím empatie porozumět očekáváním, postojům i potřebám zákazníka a dále schopnost zákazníka ovlivnit a přesvědčit. Většina obchodníků zvládá lépe dovednost první.
Na tréninku obchodníci zvýší svou asertivitu, přesvědčivost a sebeprosazení. Také se naučí vhodně používat asertivní prodejní postupy a zvýší tak svou úspěšnost v situacích, kdy je zákazník vůči nabídce více rezistentní.

Účastníci
Obchodníci, prodejci, reprezentanti
Account manažeři
Vedoucí prodejních týmů

Obsah
Určení prodejní situace, kdy je vhodný asertivní způsob jednání
Jak budovat charisma a pracovat na vlastní přesvědčivosti
Asertivní prodejní postup 6P
Upoutání pozornosti a vyvolání zájmu zákazníka
Srozumitelná a jednoznačná prezentace nabídky
Překonání vyřčených i nevyřčených námitek
Přesvědčení zákazníka a získání jeho souhlasu
Ofenzivní prodejní postup SPORT
Akční plán

Forma
Individuální příprava – absolvování digitální rozvojové cesty (možnost stažení a tisku dokumentů)
Účast na 2denním prezenčním tréninku se stručným výkladem, diskuzí a praktickým nácvikem prodejních dovedností
Sebeanalýza – zjištění způsobu chování a jednání při prodeji a příprava scénářů pro asertivní prodejní situace

Řešení na míru

Chtěli byste program více přizpůsobit pro jednoho nebo více pracovníků? Vytvoříme pro vás řešení na míru.

Více

Nezávazná rezervace