FORMY A METODY

V našich konzultačních i rozvojových projektech kombinujeme různé metody, nástroje a rozvojové formy, aby se zvýšila účinnost rozvoje a zároveň minimalizoval čas, kdy se obchodní týmy nemohou přímo věnovat zákazníkům.

V největší možné možné míře využíváme dostupné zdroje a synergie, například větším zapojením manažerů do projektů, ať už v roli konzultantů, oponentů, koučů nebo přímo na trénincích v roli trenérů.

Chcete vědět více o našich metodách, nástrojích a rozvojových formách?

KONTAKTUJTE NÁS
Email: mercuri@mercuri.cz
Telefon: +420 284 688 651