ZÁKLADNÍ INFORMACE

Pro všechny pracovníky obchodní organizace

Programy jsou určeny prakticky všem pracovníkům obchodních organizací – manažerům prodeje, obchodníkům i pracovníkům podpory prodeje. Ať už je rozvojovým cílem zvýšení individuální výkonnosti nebo doplnění potřebných znalostí a dovedností, je Mercuri International Business School správnou volbou. S analýzou a určením rozvojových potřeb a výběrem vhodného typu programu vám pomohou naši specialisté.

Vedoucími seminářů a trenéry jsou zkušení manažeři a obchodníci

Koncept Mercuri International Business School je založen na rovnováze teoretických znalostí a praktické aplikace. Účastníci programů se seznámí s jednoduchými funkčními modely a nástroji a zároveň se je naučí prakticky využívat. Hlavní předností a výhodou je skutečnost, že trenéři a vedoucí seminářů jsou zkušenými odborníky v oblasti prodeje a jeho řízení s vlastními praktickými zkušenostmi a spoustou živých příkladů.

Mezinárodní know-how přizpůsobené českému prostředí

Nabídku programů a seminářů neustále rozvíjíme, zdokonalujeme a přizpůsobujeme lokálním podmínkám. Využíváme poznatků získaných jak od tisíců účastníků našich programů po celém světě, od klientů a partnerů, tak z řady mezinárodních i lokálních průzkumů i od univerzit a škol z oblasti obchodu a podnikání, se kterými úzce spolupracujeme. Tento neustálý proces zajišťuje, že účastníkům našich programů nabízíme aktuální a v praxi snadno a účinně použitelné koncepty.

Ověřený rozvojový model

Ve velké většině programů využíváme metodu smíšeného učení (blended learning). Prostřednictvím e-modulů získává účastník potřebné znalosti, dovednosti pak rozvíjí s pomocí případových studií a praktického nácviku na tréninkových setkáních. V řadě případů jsou také využívány počítačové business simulace, které účastníkům programu umožňují lépe porozumět dané problematice, vyzkoušet si různé varianty řešení a ověřit možné dopady svých rozhodnutí. Virtuální konference s účastníky programu pomáhají šetřit čas i cestovní náklady. Pedagogické metody používané na tréninkových programech Mercuri International Business School respektují různé styly učení jednotlivých účastníků programu.

Kvalita a péče o každý detail

Mercuri International Business School je v oblasti prodeje, řízení prodeje a vedení lidí uznávána jako standard prvotřídní kvality. Celkový rozsah nabídky tréninkových programů a seminářů každoročně upravujeme tak, aby odpovídal aktuálním požadavkům. Jednotlivé programy průběžně inovujeme jak z hlediska obsahu, tak i formy vedení. Mercuri International Business School spolupracuje s hotely a konferenčními centry s odpovídajícím standardem služeb. Některé semináře a programy jsou organizovány v moderních prostorách Mercuri International. V rámci účastnického poplatku mají účastníci programů zajištěny obědy a občerstvení.

Účastníci našich programů

Ať už máte zájem o svůj vlastní rozvoj nebo organizujete rozvoj pro své spolupracovníky, můžete si být jisti, že jste na správném místě. Důkazem je dlouhodobá spolupráce s řadou globálních, regionálních a lokálních společností z různých oborů. Jako hlavní důvody spokojenosti jsou nejčastěji našimi klienty zmiňovány vysoká profesionalita trenérů a konzultantů, používání širokého spektra rozvojových metod, včetně těch nejmodernějších, fungující organizace, vysoká kvalita i praktičnost průběžně inovovaných programů a především dosahované individuální a firemní výsledky. Od roku 1992 absolvovalo otevřené tréninkové programy a semináře Mercuri International v České republice již téměř 17 000 manažerů, obchodníků a dalších pracovníků obchodních organizací z různých oborů.

Chcete se dozvědět více o našich otevřených programech nebo pomoci s výběrem nejvhodnějšího programu pro vás nebo váš tým?

KONTAKTUJTE NÁS
Email: mercuri@mercuri.cz
Telefon: +420 284 688 651