MERCURI INTERNATIONAL
BUSINESS SCHOOL

Připravte členy vašeho týmu na aktuální situaci

Otevřené programy v rámci Mercuri International Business School představují jedinečnou možnost profesionálního rozvoje vedoucího k vyšší individuální výkonnosti nebo k přípravě na novou funkci. Rozsah a forma vedení programů jsou voleny tak, aby optimálně splnily vaše rozvojové cíle.

Pro všechny pracovníky obchodních organizací

Otevřené programy Mercuri International Business School jsou určeny prakticky všem pracovníkům obchodních organizací – manažerům prodeje, obchodníkům i pracovníkům podpory prodeje. Ať už je rozvojovým cílem zvýšení individuální výkonnosti nebo doplnění potřebných znalostí a dovedností, je Mercuri International Business School správnou volbou. S analýzou a určením rozvojových potřeb a výběrem vhodného typu programu vám pomohou naši specialisté.

Trenéry jsou naši konzultanti s praktickými zkušenostmi

Koncept Mercuri International Business School je založen na rovnováze teoretických znalostí a praktické aplikace. Účastníci programů se seznámí s jednoduchými funkčními modely a nástroji a zároveň se je naučí prakticky využívat. Hlavní předností a výhodou je skutečnost, že trenéři a vedoucí seminářů jsou zkušenými odborníky v oblasti prodeje a jeho řízení s vlastními praktickými zkušenostmi a spoustou živých příkladů.

Mezinárodní know-how přizpůsobené českému prostředí

Nabídku programů neustále rozvíjíme, zdokonalujeme a přizpůsobujeme lokálním podmínkám. Využíváme poznatků získaných jak od tisíců účastníků našich programů po celém světě, od klientů a partnerů, tak z řady mezinárodních i lokálních průzkumů i od univerzit a škol z oblasti obchodu a podnikání, se kterými úzce spolupracujeme. Tento neustálý proces zajišťuje, že účastníkům našich programů nabízíme aktuální a v praxi snadno a účinně použitelné koncepty.

Ověřený rozvojový model a nejvhodnější formy

Formy vedení i rozsah programů jsou voleny tak, aby co nejlépe a nejúčinněji splnily rozvojové cíle. Proto kombinujeme digitální rozvojové cesty (zaměřené především na získání nebo oživení znalostí) s prezenčními a virtuálními tréninky (rozvíjejícími pomocí případových studií a praktického nácviku hlavně dovednosti) a virtuálními implementačními setkáními (podporujícími praktickou aplikaci).
Pedagogické metody používané na tréninkových programech Mercuri International Business School respektují různé styly učení jednotlivých účastníků programu.

Kvalita a péče o každý detail

Mercuri International Business School je v oblasti prodeje, řízení prodeje a vedení lidí uznávána jako standard prvotřídní kvality. Celkový rozsah nabídky programů každoročně upravujeme tak, aby odpovídal aktuálním požadavkům. Jednotlivé programy průběžně inovujeme jak z hlediska obsahu, tak i formy vedení. Mercuri International Business School spolupracuje s hotely a konferenčními centry s odpovídajícím standardem služeb. Některé prezenční programy jsou organizovány v moderních prostorách Mercuri International. V rámci účastnického poplatku mají účastníci programů zajištěny obědy a občerstvení.

Účastníci našich programů

Ať už máte zájem o svůj vlastní rozvoj nebo organizujete rozvoj pro své spolupracovníky, můžete si být jisti, že jste na správném místě. Důkazem je dlouhodobá spolupráce s řadou globálních, regionálních a lokálních společností z různých oborů. Jako hlavní důvody spokojenosti jsou nejčastěji našimi klienty zmiňovány vysoká profesionalita trenérů, používání širokého spektra rozvojových metod, včetně těch nejmodernějších, fungující organizace, vysoká kvalita i praktičnost průběžně inovovaných programů a především dosahované individuální a firemní výsledky. Od roku 1992 absolvovalo otevřené tréninkové programy a semináře Mercuri International v České republice více než 17 000 manažerů, obchodníků a dalších pracovníků obchodních organizací z různých oborů.

Chcete provést analýzu rozvojových potřeb, pomoci s určením rozvojových priorit a výběrem vhodného programu?
Chcete sestavit individuální rozvojovou cestu nebo připravit trénink pro skupinu pracovníků na míru?
Chcete ještě více podpořit při implementaci získaných znalostí, dovedností, metod a nástrojů do každodenní praxe?
Chcete pomoci řešit konkrétní situace s vašimi spolupracovníky nebo zákazníky?

KONTAKTUJTE NÁS
Email: mercuri@mercuri.cz
Telefon: +420 284 688 651