ZÁKAZNICKÉ SLUŽBY

Zákaznické služby mají přímý vliv na loajalitu a opakované nákupy zákazníků, a tím i na firemní výsledky. Proto musí být z pohledu zákazníků dostatečně kvalitní, ale zároveň i přiměřeně efektivní. To vyžaduje jak velmi dobré systémy, procesy, organizaci a řízení, tak i profesionální
a příjemný výkon pracovníků poskytujících služby.

Specialisté Mercuri International vám mohou pomoci především
v těchto oblastech:
 • formulace strategie a cílů pro poskytování služeb
 • optimalizace procesů a systémů řízení služeb
 • tvorba manuálů, doporučených postupů a pomůcek pro pracovníky
  ve službách
 • rozvoj manažerů, kteří vedou pracovníky poskytující služby
 • tréninkové programy pro pracovníky zákaznických služeb
 • rozvoj „servisního“ přístupu, motivace a týmové spolupráce pracovníků poskytujících zákaznické služby 
V jakých typech služeb pomáháme:
 • zákaznická centra a „call centra“
 • oddělení péče o zákazníky a podpory prodeje
 • odborné technické servisy
 • oddělení příjmu objednávek a přepážkových služeb
 • recepční a další služby 
S kým pracujeme:
 • manažeři zodpovědní za kvalitu a efektivitu zákaznických služeb
 • vedoucí pracovníků poskytující služby
 • pracovníci zákaznických služeb a podpory prodeje
 • pracovníci odborných servisů

Chcete se dozvědět více, jak vám můžeme pomoci v oblasti zákaznických služeb?

KONTAKTUJTE NÁS
Email: mercuri@mercuri.cz
Telefon: +420 284 688 651