AUDITY A ANALÝZY

Pomůžeme vám zjistit skutečnou aktuální situaci

Při projektech zaměřených na zvyšování výkonnosti prodeje používáme širokou škálu analytických nástrojů – průzkumy, barometry, audity, assessmenty a podobně. Jejich cílem je poskytnout co nejobjektivnější faktickou informaci o skutečném stavu, možných problémech nebo příležitostech. Analýzy mohou být prvním krokem rozsáhlého optimalizačního projektu nebo mohou být realizovány samostatně. 

Analýzy a assessmenty Mercuri International vám mohou pomoci například:
 • porozumět, proč vaši zákazníci kupují (nebo nekupují) od vás to, co byste chtěli
 • zjistit, proč aktivity vašich prodejců nepřinášejí uspokojivé výsledky
 • ověřit si, zda jsou vaši pracovníci schopni realizovat vaši prodejní strategii
 • předpovědět, jak úspěšní budou vaši manažeři prodeje v budoucnu

Používáme praktické nástroje a metody, díky kterým zjistíme fakta, názory a důležitá data. Ta dále ověřujeme prostřednictvím osobního kontaktu. Závěry a doporučení vycházejí z našich dlouholetých zkušeností. Společně
s pracovníky klienta jsme pak schopni vytvořit praktické a realizovatelné plány, jak zvýšit výkonnost prodeje a zlepšit výsledky.

Příklady analýz Mercuri International:
 • analýza výkonnosti prodeje – Sales Strenght Analysis™
 • audit prodeje nebo prodejní organizace
 • hodnocení úrovně prodeje a marketingu
 • analýza postojů a názorů zákazníků – MI CARE™
 • analýza klíčových prodejních situací
 • „mystery shopping“ – osobní, telefonický, prostřednictvím mailové komunikace
 • assessment centrum, development centrum
 • analýza rozvojových potřeb pracovníků prodejních organizací
 • hodnocení růstového potenciálu prodej

Chcete se dozvědět více o auditech a analýzách?

KONTAKTUJTE NÁS
Email: mercuri@mercuri.cz
Telefon: +420 284 688 651