EXPERTNÍ PRODEJ

Informace o programu

Především v technických oborech je expertní prodejní postup nejúčinnější metodou. Pokud chtějí obchodníci i techničtí specialisté uspět i ve složitějších prodejních situacích, musí umět zvládat širokou škálu dovedností, např. musí být schopni velmi dobře porozumět potřebám a očekáváním zákazníka, zjednodušovat, graficky znázorňovat a srozumitelně komunikovat, umět zapojit zákazníka do společné tvorby řešení, účinně prezentovat hodnotu řešení pro zákazníka.
Účast na programu rozvíjí uvedené dovednosti a připraví obchodníky a manažery na úspěšný prodej v technických oborech.

Účastníci
Obchodníci, prodejci
Account manažeři
Manažeři a techničtí specialisté, kteří se dostávají do expertních prodejních situací

Obsah
Kdy použít expertní prodejní postup
Jak se prodat jako expert
Prodejní postup vhodný pro expertní prodejní situace
Zjištění motivů, cílů, omezení a názoru zákazníka na problém
Vyjasnění a definování problému
Používání logických a grafických metod při tvorbě řešení
Zapojení zákazníka do tvorby řešení
Prodej spoluautorství
Účinná prezentace řešení

Forma
Individuální příprava – absolvování digitální rozvojové cesty (možnost stažení a tisku dokumentů)
Účast na 2denním prezenčním tréninku se stručným výkladem, diskuzí, praktickým nácvikem prodejních dovedností a přípravou scénářů pro expertní prodejní situace

Řešení na míru

Chtěli byste program více přizpůsobit pro jednoho nebo více pracovníků? Vytvoříme pro vás řešení na míru.

Více

Nezávazná rezervace