ACCOUNT MANAGEMENT

Informace o programu

Systematické řízení a rozvoj spolupráce s významnými zákazníky

Jen zcela výjimečně mají při prodeji firmám všichni klienti pro dodavatele stejný význam. Obvykle jsou někteří považování oprávněně za významnější (strategické, klíčové apod.), ať už z důvodu jejich velikosti, nákupního potenciálu, místa působení nebo třeba image. Těmto klientům alokují dodavatelé větší zdroje – finanční i technické, ale podstatný vliv na úspěšný rozvoj spolupráce mají především account manažeři – pracovníci, kteří za řízení spolupráce přímo odpovídají.
Účastníci programu se zdokonalí v klíčových oblastech systematického řízení vztahů – práci s informacemi, určování cílů a strategií, vyhledávání a využívání obchodních příležitostí, tvorbě zákaznických plánů, koordinování zákaznických aktivit a hodnocení spolupráce.

Účastníci
Account manažeři, key account manažeři
Obchodníci a manažeři zodpovědní za řízení vztahů s významnými klienty

Obsah
Account Management – proč, co, kdy
Informace a porozumění zákazníkovi
Cíle a strategie vedoucí k jejich dosažení
Identifikace a využívaní všech relevantních obchodních příležitostí
Zákaznický plán – praktický nástroj pro řízení a rozvoj spolupráce
Koordinace a řízení zákaznických aktivit
Měření a hodnocení úrovně spolupráce

Forma
Individuální příprava
Účast na intenzivním 2denním tréninku:

  • stručný výklad a diskuze
  • praktický nácvik
  • aplikace u vybraného zákazníka

Realizace akčního plánu
Možnost implementační podpory

Řešení na míru

Nevyhovuje vám termín? Máte více pracovníků, kteří by chtěli absolvovat stejný program? Vytvoříme pro vás řešení na míru.

Více

Nezávazná rezervace