TRANSFORMACE PRODEJE

Pomůžeme vám přizpůsobit prodej aktuálním nákupním cestám zákazníků

Způsob nakupování se především díky mnohem větší dostupnosti informací v poslední době zásadně mění. Ne vždy se ale stejně rychle mění způsob práce, prodejní postupy, pomůcky a schopnosti obchodníků, manažerů a dalších pracovníků obchodních organizací.

Specialisté z Mercuri International vyvinuli praktický šestikrokový proces transformace prodeje, umožňující přizpůsobit způsob prodeje současným potřebám a očekáváním zákazníků. 

Specialisté z Mercuri International vám v rámci transformačního projektu pomohou:
  • identifikovat nákupní cesty zákazníků
  • propojit prodejní procesy a procesy řízení s nákupními procesy
  • vytvořit prodejní modely a postupy odpovídající aktuálním prodejním situacím
  • vytvořit prodejní pomůcky a nástroje s vysokým účinkem
  • připravit obchodníky na zvládání nových postupů a používání nových pomůcek
  • podporovat manažery a obchodníky při implementaci nových prodejních postupů v praxi

Chcete se dozvědět více o transformaci prodeje?

KONTAKTUJTE NÁS
Email: mercuri@mercuri.cz
Telefon: +420 284 688 651