OPTIMALIZAČNÍ PROJEKTY

Pomůžeme vám optimalizovat váš prodej

Pro prodejní organizace s omezenými zdroji je výhodné zaměřit svůj rozvoj na dílčí prioritní oblast s velmi rychlou návratností. Vhodně zacílený projekt může podstatně zvýšit efektivitu prodeje i celkové firemní výsledky.

Specialisté z Mercuri International vám pomohou např.:
 • určit oblasti, ve kterých lze (v reálně definovaném čase) zvýšit obrat, ziskovost, úspěšnost nebo efektivitu prodeje
 • kvantifikovat očekáváný přínos případného optimalizačního projektu
 • stanovit koncepci a zadání optimalizačního projektu
 • úspěšné realizovat optimalizační projekt
Příklady optimalizačních projektů v oblasti prodeje:
 • zvýšení počtu nově získaných zákazníků
 • zvýšení efektivity akvizičního procesu
 • zvýšení úspěšnosti ve výběrových řízeních
 • zvýšení průměrné velikosti objednávek, ročního obratu na zákazníka apod.
 • růst objemu spolupráce s klíčovými zákazníky
 • zvýšení loajality a životnosti zákazníků
 • zlepšení klíčových konverzních poměrů, např. nabídky / objednávky
 • zmapování celkového prodejního potenciálu a potenciálu jednotlivých zákazníků, vytvoření nové segmentace zákazníků a její využití ke zvýšení efektivity prodejních aktivit
 • zvýšení efektivity v oblasti plánování dodávek, logistiky apod. díky efektivnějšímu řízení prodeje – pipeline management, forecasting apod.

Chcete se dozvědět více o tom, jak vám můžeme pomoci optimalizovat váš prodej?

KONTAKTUJTE NÁS
Email: mercuri@mercuri.cz
Telefon: +420 284 688 651