BLENDED LEARNING

Váš efektivní rozvoj s využitím dnešních technologií

Blended learning – kombinovaná forma učení je dnes už více než jen pouhá kombinace klasického školení nebo tréninku v učebně a e-learningových modulů.

Rozvojová cesta Mercuri International využívající metodu blended learning zahrnuje například:
 • upoutávky pro představení rozvojové cesty
 • online hodnocení pro vtažení a motivaci účastníků rozvoje
 • jednoduché nebo interaktivní e-moduly: standardní nebo na míru vytvořené k získání potřebných znalostí a know-how
 • tréninky zaměřené na rozvoj dovedností a aplikaci do praxe
 • business simulace rozvíjející schopnost správného rozhodování a týmové spolupráce
 • online koučování v reálném čase nebo předem nastavené k podpoře při implementaci
 • online sdílení praktických zkušeností za účelem dalšího zlepšování
 • online hodnocení na konci rozvojové cesty k zjištění míry zlepšení
Hlavní přednosti:
 • nižší náklady na rozvoj a vyšší návratnost vložených investic
 • čas strávený na tréninkovém setkání je využit k tomu nejdůležitějšímu
 • volba tempa rozvoje podle individuálních potřeb
 • omezení času stráveného mimo práci a udržení pracovní produktivity
 • učební metody v souladu s očekáváním účastníků rozvoje a technologickým pokrokem

Chcete se dozvědět více o Blended Learning?

KONTAKTUJTE NÁS
Email: mercuri@mercuri.cz
Telefon: +420 284 688 651