Demystifikace umělé inteligence

Výzvy a příležitosti pro B2B marketéry

Před necelým rokem uvedla společnost OpenAI specializující se na umělou inteligenci jazykový model nazvaný ChatGPT. Zjednodušeně řečeno, ChatGPT je virtuální asistent založený na umělé inteligenci, vycvičený k tomu, aby zvládal různé dotazy a odpovídal na ně přirozeným a konverzačním způsobem. Ohlas byl obrovský. Již po pěti dnech služba oslovila více než milion uživatelů a po dvou měsících s novým asistentem komunikovalo přes 100 milionů lidí. Jedná se tak o nejrychleji rostoucí aplikaci vůbec. Pro srovnání: TikToku trvalo devět měsíců, než dosáhl stejného počtu uživatelů, Instagramu dva roky a YouTube přes čtyři roky.

Proto společnost Mercuri International provedla hloubkovou studii o umělé inteligenci. Zkoumali jsme osvědčené postupy a nesčetné nástroje, které AI marketérům nabízí. Vzhledem k tomu, že AI bude v nadcházejících letech předmětem mnoha diskuzí, je pro B2B marketéry zásadní pochopit tuto změnu technologického paradigmatu a přizpůsobit se jí. V tomto článku se ponoříme do širší oblasti AI, jejích důsledků pro B2B marketéry a výzev, které přicházejí při odpovědném využíváním její síly. A pro ty, kteří se chtějí ponořit hlouběji, je celá zpráva k dispozici ke stažení zde.

Vývoj umělé inteligence: od úzké k obecné inteligenci

Podstatou umělé inteligence je schopnost stroje provádět úkoly, které obvykle vyžadují lidskou inteligenci, jako je řešení problémů, učení a rozhodování. V posledních několika desetiletích se technologie umělé inteligence posunula od systémů založených na pravidlech a statických systémech k současným modelům strojového učení, které počítačům umožňují neustále zlepšovat své schopnosti a lépe chápat svět kolem sebe.

V současné době většina řešení AI spadá do kategorie „úzké AI“, která se specializuje na řešení konkrétních problémů a úloh. S rozvojem tohoto oboru však pravděpodobně nastoupí další etapa vývoje umělé obecné inteligence (AGI), neboli AI, která dokáže řešit širší škálu problémů. Ačkoli AGI může poskytnout inteligenci podobnější té lidské, její vytvoření a dopad na společnost zůstává mezi odborníky v oboru stále ostře diskutovaným tématem.

B2B marketing v éře umělé inteligence: Co teď?


Zavedení umělé inteligence představuje pro B2B marketéry široké možnosti, jak zvýšit efektivitu, snížit náklady a zdokonalit své marketingové strategie.

Podle zprávy Future State of Skills Mercuri International se 9 z 10 organizací zabývajících se prodejem a marketingem potýká s nedostatkem dovedností, a to zejména kvůli rostoucí složitosti prodejních a marketingových procesů, vývoji nákupního chování a rychlé digitalizaci.

Využitím umělé inteligence mohou marketéři řešit tyto problémy pomocí automatizace různých aspektů své práce, jako je e-mailový marketing, cílená reklama a zlepšení zákaznické zkušenosti.

Jaké příležitosti však umělá inteligence marketérům skutečně nabízí? Ukazuje se, že poměrně dost:

 • Analýza trhu
  • Od posouzení velikosti a růstu trhu po segmentaci cílových zákazníků
 • Tvorba obsahu
  • Nejen text, ale i obrázky, videa a zvuky – umělá inteligence může značně zjednodušit jejich tvorbu
 • Personalizovaný marketing
  • Chatboti, e-maily, reklamy a doporučení produktů
 • Automatizace marketingu
  • Uvolněte armádu botů k zasílání cílených, personalizovaných zpráv ve velkém měřítku
 • Získávání a kvalifikace potenciálních zákazníků
  • Zvýšení hodnoty i objemu potenciálních zákazníků pomocí nástrojů, které zajišťují konverzi
 • Měření a hodnocení
  • Po tom všem si položte otázku: „Funguje to?“. A najděte správnou odpověď…
AI in B2B

Má to nějakou nevýhodu?

Přijetí umělé inteligence však není bez rizik a výzev, zejména pokud jde o etické a morální aspekty. Vzhledem k tomu, že systémy umělé inteligence shromažďují a analyzují obrovské množství údajů o zákaznících, musí podniky zajistit soulad s předpisy na ochranu osobních údajů, chránit soukromí zákazníků a zabránit jejich možnému zneužití.

Jednou z významných etických obav je možnost, že algoritmy AI budou udržovat diskriminační předsudky. Pokud jsou například systémy AI vyškoleny na neobjektivních datech, mohly by posílit stávající předsudky, což by vedlo ke zkresleným marketingovým kampaním nebo nespravedlivému zacházení se zákazníky. Kromě toho rostoucí výskyt „deepfakes“, neboli syntetických obrázků a videí generovaných pomocí AI, představuje hrozbu pro důvěru veřejnosti a šíření dezinformací.

Zodpovědná orientace v prostředí umělé inteligence

Aby bylo možné efektivně a zodpovědně využít sílu umělé inteligence v B2B marketingu, měly by společnosti dodržovat etické a morální zásady, upřednostňovat transparentnost a zvážit, jak systémy umělé inteligence odpovídají společenským normám a hodnotám. Zveřejňováním zásad a pokynů pro AI, otevřeným dialogem se zákazníky a pravidelným podáváním zpráv o využívání AI mohou firmy posílit důvěru a zajistit, že technologie AI bude využívána odpovědným způsobem.

Kromě toho by marketéři měli aktivně získávat nové dovednosti a znalosti v oblasti umělé inteligence, protože investice do rozvoje dovedností může vést k významnému pokroku v marketingových strategiích. Se správným přístupem může AI pomoci překlenout nedostatek dovedností, zefektivnit marketing a v konečném důsledku tak posunout firmy na novou úroveň úspěchu.

Dopad umělé inteligence na marketing B2B je nepopiratelný a představuje bohaté příležitosti pro růst a inovace. Aby však bylo možné obrovský potenciál AI skutečně využít, je nezbytné, aby si podniky definovaly jasnou strategii, jak ji nasadit. Pochopením výzev spojených s AI a přijetím osvědčených etických postupů mohou společnosti s jistotou proplouvat rychle se měnícím prostředím a nakonec odemknout v digitálním věku nové možnosti úspěchu.

AI pro marketéry

Prozkoumejte konkrétní možnosti, který nástroje umělé inteligence nabízejí marketérům. Od tvorby obsahu přes automatizaci až po analýzu - to vše najdete zde.

STÁHNOUT ZPRÁVU