Síla umělé inteligence: tři způsoby, jak zvýšit produktivitu prodeje

Během 20. století se produktivita manuální práce v průmyslu zvýšila o více než 5000 procent. Tento růst byl způsoben roboty a automatizovanými procesy. Nyní čelí pracovní síla nové výzvě: Může produktivita odborné práce zaznamenat podobný vzestup i v 21. století? A pokud ano, bude řešením umělá inteligence? Tuto otázku otevřel Henrik Larsson Broman při prezentaci nejnovější výzkumné zprávy společnosti Mercuri International „¨Prodej řízený umělou inteligencí“ na konferenci The Sales Conference & Avaus Expert Talks ve Stockholmu.

Dne 13. února uspořádala společnost Mercuri International ve spolupráci s firmou Avaus konferenci The Sales Conference a Avaus Expert Talks zaměřenou na téma umělé inteligence v prodeji. Nejnovější zpráva nyní zkoumá možnosti AI a její dopad na budoucí prodej.

Zda AI způsobí stejnou revoluci ve odborné práci jako ve výrobě, se teprve ukáže. Je však zřejmé, že výrazně ovlivní produktivitu a kvalitu v prodeji, což bude vyžadovat, aby prodejní organizace v příštích letech výrazně investovaly do rozvoje dovedností.

Henrik Larsson Broman vyzdvihl tři lidské schopnosti, které lze díky umělé inteligenci, zejména generativní AI, posílit a dramaticky zlepšit: poznávání, tvoření a komunikaci.

  1. Schopnost poznávat: Získávání, chápání a zpracovávání znalostí.
    Umělá inteligence může zvyšovat lidskou inteligenci, což umožňuje lepší učení, řešení problémů a rozhodování. Jazykové modely, jako je ChatGPT, mohou tuto schopnost výrazně posílit. Může jít o rychlé a efektivní vyhledávání nebo shrnutí znalostí, objasňování složitých informací, získávání nových perspektiv, porovnávání možností, analýzu dat, brainstorming, přijímání zpětné vazby, předvídání vysvětlení nebo kreativní myšlení. Výzkumy potvrzují vliv těchto schopností na produktivitu i kvalitu. Například studie Harvard Business School odhalila, že konzultanti využívající umělou inteligenci, jako je ChatGPT, překonali své kolegy a splnili o více než 12 % více úkolů, o 25 % rychleji a s o 40 % kvalitnějšími výsledky1.
  1. Schopnost vytvářet: Uvolnění kreativity a efektivity.
    Umělá inteligence je účinná při stimulaci kreativity a efektivity. Díky AI může kdokoli zdokonalit svou schopnost vytvářet různé formy obsahu, od textu přes obrázky až po videa a grafický design. Studie, včetně těch z MIT, ukazují pozoruhodné zvýšení produktivity, například 59% nárůst produktivity při psaní obchodních dokumentů, což dokládá nepopiratelnou schopnost AI vytvářet obsah.2 Jako kritická dovednost se však ukazuje zvládnutí „prompt engineeringu“, které určuje kvalitu a relevanci obsahu vytvářeného AI. Tato oblast nejen ukazuje schopnost AI posílit kreativní úsilí, ale také zdůrazňuje nutnost lidské inteligence pro řízení a zdokonalování výstupů AI.
  1. Schopnost komunikovat: Zlepšená interakce se zákazníky
    AI může zlepšit komunikaci nejen mezi lidmi, ale také mezi lidmi a umělou inteligencí. Ačkoli AI stále nedokáže napodobit některé aspekty lidské komunikace, rychle se zlepšuje. Studie vědců z Kalifornské univerzity porovnávala zkušenosti pacientů s konzultacemi s botem, jako je ChatGPT, oproti lidskému lékaři a odhalila nejen lepší poskytování kvalitních odpovědí ze strany ChatGPT, ale také překvapivou empatii. 3 S chatboty a virtuálními avatary řízenými AI, které se stále více podobají lidem, může být komunikace se zákazníky již částečně automatizována, což přináší výhody v podobě zlepšení zákaznické zkušenosti a produktivity. Tento vývoj také umožňuje prodejcům věnovat více času činnostem, které vytvářejí hodnotu pro zákazníka.

Souhrnně lze říci, že umělá inteligence představuje výkonný nástroj, podobný dalšímu mozku, který může prodejním organizacím pomoci zlepšit jejich schopnost poznávat, tvořit a komunikovat, a tím dosáhnout vyšší produktivity a kvality práce. Přijetím AI mohou vedoucí pracovníci v oblasti prodeje nejen optimalizovat své činnosti, ale také nově definovat povahu prodeje a zapojení zákazníků. Integrace AI do prodeje není vzdálená budoucnost, ale bezprostřední realita. Vyžaduje však skutečnou zvědavost a ochotu experimentovat a testovat.

Stáhněte si zprávu „Prodej řízený umělou inteligencí“:

Zpráva popisuje, jak lze AI aplikovat v různých oblastech prodeje, a uvádí více než 100 příkladů nástrojů a řešení založených na AI. Stažení této zprávy a zapojení se do ní je první krok k transformaci produktivity prodeje a nastavení nových standardů v prodejním konkurenčním prostředí.

Zprávu si můžete stáhnout zde: https://mercuri.cz/prodej-rizeny-ai/

Zdroje

1 HBR (2023). Navigating the Jagged Technological Frontier: Field Experimental Evidence of the Effects of AI on Knowledge Worker Productivity and Quality 

2 MIT (2023) Experimental Evidence on the Productivity Effects of Generative Artificial Intelligence 

3 https://today.ucsd.edu/story/study-finds-chatgpt-outperforms-physicians-in-high-quality-empathetic-answers-to-patient-questions