ROZVOJ KEY ACCOUNT MANAŽERŮ

Rozvoj key account manažerů přizpůsobujeme konkrétním podmínkám, potřebám i specifikám daného oboru. Typické rozvojové formy:

Účast na otevřeném programu
Účast key account manažera na specializovaném otevřeném programu „Key account management“, v jehož rámci absolvují kromě 2 denního intenzivního prezenčního programu i jednodušší digitální cestu, 2 virtuální tréninky (2×2,5 hod) a virtuální implementační setkání (1,5hod). V průběhu programu pracují na optimalizaci spolupráce s vybraným klíčovým zákazníkem a využívají praktické elektronické pomůcky.
Více informací o programu Key account management

Digitální rozvoj + koučink
Absolvování rozsáhlejší digitální cesty vytvořené speciálně pro key account manažery (v angličtině) nebo jednodušší digitální cesty cesty v češtině a následná podpora specialistou Mercuri International formou koučinku v dohodnuté formě a rozsahu.
Více informací o digitální cestě.
Pro další informace nás kontaktujte.

Rozvoj key account manažerů na míru
Rozvojová cesta vytvořená (jak z hlediska obsahu, formy i rozsahu) dle konkrétních požadavků. Podle situace může zahrnovat i témata, která nejsou specifická jen pro key account manažery (prodej a prezentace na dálku, vyjednávání, řízení obchodních příležitostí, konkurenční prodej apod.)
Pro další informace nás kontaktujte.