ŘÍZENÍ OBCHODNÍKŮ

Informace o programu

Výsledky obchodníků nevznikají náhodně, ale jsou důsledkem dobře promyšlených kroků. Jejich práce proto nemůže vycházet jen z improvizace, ale musí být součástí konkrétního a na míru šitého plánu. Zaměření prodejních aktivit správným směrem dříve nebo později přinese lepší prodejní výsledky a naplnění prodejních cílů firmy. Účastníci programu porozumí rolím, které si musí efektivní manažer prodeje osvojit. Naučí se stanovovat vhodné cíle a výkonnostní kritéria, analyzovat „sales performance“ a efektivně vést individuální řídící rozhovory s obchodníky.

Účastníci
Manažeři prodeje
Vedoucí prodejních týmů

Obsah
Řízení výkonu obchodníků pomocí metody VPAK
Určení prodejní politiky
Nastavení kritérií pro hodnocení prodejních výsledků
Určení standardů v oblasti portfolia zákazníků nebo obchodních příležitostí, prodejních aktivit a kompetencí
Jak analyzovat „sales performance“ a stanovit akční plán
Příprava a vedení motivačního individuálního rozhovoru s obchodníkem
Podpora obchodníka při realizaci akčního plánu

Forma
Individuální příprava – absolvování digitální rozvojové cesty (možnost stažení a tisku dokumentů)
Účast na 2denním prezenčním tréninku se stručným výkladem, diskuzí, případovou studií a praktickým nácvikem v typických modelových situacích

Termín
8. – 9. 10. 2024

Hodnocení tréninkového programu

Podívejte se na hodnocení tréninkového programu přímo od účastníků

Více

Přihláška - objednávka

Vyberte datum

Termín Místo Konzultant/Trenér Cena Počet
Termín Od
Do
Místo Konzultant/Trenér Cena (+DPH) Počet
Hodnocení tréninkového programu

Podívejte se na hodnocení tréninkového programu přímo od účastníků

Více

Přihláška

24 000.00


Nezávazná rezervace