TYPY PROGRAMŮ

V rámci Mercuri International Business School můžete absolvovat různé typy programů:

Interaktivní tréninkové programy

Cílený rozvoj v konkrétní oblasti zahrnující účast na jednom nebo více prezenčních trénincích (obvykle dvoudenních) a absolvování jednoduché digitální rozvojové cesty. V některých případech je program rozšířen ještě o několik virtuálních setkání.

Akademie

Komplexní manažerský rozvoj v průběhu 4 – 6 měsíců. Zahrnuje absolvování digitální rozvojové cesty, účast na prezenčních dvoudenních tréninkových setkáních a virtuálních setkáních, projektové úkoly a závěrečnou certifikaci.

Semináře a webináře

1 – 4hodinové inspirativní setkání na aktuální téma s prezentací a diskuzí. Umožňují manažerům získat efektivní formou přehled, inspiraci i praktické náměty v různých oblastech řízení prodeje.

Můžete také využít další formy rozvoje, které nabízí Mercuri International:

Individuální personalizovaná rozvojová cesta

Rozvoj sestavený na míru manažerům nebo obchodníkům – zahrnuje různé rozvojové formy a metody dle konkrétní potřeby.

Digitální rozvojové cesty

Rozvoj zaměřený především na získání specifických znalostí prostřednictvím e-modulů, videí, kvízů, testů, praktických formulářů a dokumentů. Hlavní předností této rozvojové formy je svoboda z hlediska času, kdy se rozvíjíte, tempa i místa (stačí připojení k internetu). Více o digitálních rozvojových cestách.

Skupinový rozvoj na míru

Rozvoj skupiny obchodníků nebo manažerů z jedné společnosti. Obsah programu i forma mohou vycházet ze standardních otevřených programů a ověřených konceptů Mercuri International nebo mohou být vytvořeny zcela na míru. Více o rozvoji na míru.

.

Chcete provést analýzu rozvojových potřeb, pomoci s určením rozvojových priorit a výběrem vhodného programu?
Chcete sestavit individuální rozvojovou cestu nebo připravit trénink pro skupinu pracovníků na míru?
Chcete ještě více podpořit při implementaci získaných znalostí, dovedností, metod a nástrojů do každodenní praxe?
Chcete pomoci řešit konkrétní situace s vašimi spolupracovníky nebo zákazníky?

KONTAKTUJTE NÁS
Email: mercuri@mercuri.cz
Telefon: +420 284 688 651