TYPY PROGRAMŮ

Mercuri International Business School nabízí tyto formy programů:

Interaktivní programy

Cílený rozvoj v konkrétní oblasti zahrnující absolvování digitální rozvojové cesty, účast na jednom nebo více prezenčních trénincích (obvykle dvoudenních), případně na několika virtuálních trénincích a implementační virtuální setkání. Více o online programech.

Akademie

Cílený komplexní manažerský rozvoj v průběhu 4 – 6 měsíců. Zahrnuje absolvování digitální rozvojové cesty, účast na několika prezenčních dvoudenních tréninkových setkáních, projektové úkoly, úvodní a implementační virtuální setkání, certifikaci apod.

Standardní digitální rozvojové cesty

Individuální rozvoj zaměřený především na získání specifických znalostí prostřednictvím e-modulů, videí, kvízů, testů, stáhnutelných dokumentů apod. Hlavní předností této rozvojové formy je svoboda z hlediska času, kdy se rozvíjíte, tempa i místa (stačí připojení k internetu). Více o digitálních rozvojových cestách v češtině a v angličtině.

Semináře a webináře

1 – 4hodinové inspirativní setkání na aktuální téma s prezentací a diskuzí. Umožňují manažerům získat efektivní formou přehled, inspiraci i praktické náměty v různých oblastech řízení prodeje.

Individuální personalizovaná rozvojová cesta

Rozvoj sestavený na míru manažerům nebo obchodníkům – zahrnuje různé rozvojové formy a metody dle konkrétní potřeby.

Skupinový rozvoj na míru

Rozvoj skupiny obchodníků nebo manažerů z jedné společnosti. Obsah programu může vycházet ze standardních otevřených programů a ověřených konceptů Mercuri International nebo může být vytvořen zcela na míru.

.

Chcete provést analýzu rozvojových potřeb, pomoci s určením rozvojových priorit a výběrem vhodného programu?
Chcete sestavit individuální rozvojovou cestu nebo připravit trénink pro skupinu pracovníků na míru?
Chcete ještě více podpořit při implementaci získaných znalostí, dovedností, metod a nástrojů do každodenní praxe?
Chcete pomoci řešit konkrétní situace s vašimi spolupracovníky nebo zákazníky?

KONTAKTUJTE NÁS
Email: mercuri@mercuri.cz
Telefon: +420 284 688 651