TYPY PROGRAMŮ

Akademie

Cílený rozvoj ve specifické oblasti v průběhu 4 – 6 měsíců. Zahrnuje účast na několika dvoudenních tréninkových setkáních, absolvovaní e-modulů, videí, projektové úkoly apod.

Tréninky +e

Využívají princip „blended learning“, kdy základní know-how je předáváno pomocí e-modulů. Vlastní tréninková setkání jsou zaměřena především na rozvoj dovedností a aplikaci do praxe.
E-moduly lze využívat opakovaně v průběhu 6 měsíců.

Tréninky

Dvoudenní nebo jednodenní intenzivní tréninky zaměřené na seznámení s praktickými metodami a postupy, rozvoj dovedností a přípravu na používání v praxi.

Semináře

Půldenní nebo jednodenní semináře s prezentací a diskuzí umožňují manažerům efektivní formou získat inspiraci a praktické náměty v různých oblastech řízení prodeje.

Digital Learning

Individual learning path with interactive e-modules and videos (available for 6 months), on-line coaching. 

Individuální rozvojové cesty

Rozvoj sestavený na míru manažerům nebo obchodníkům – zahrnuje různé rozvojové formy a metody dle konkrétní potřeby.