Typy programů

Akademie

Cílený rozvoj ve specifi cké oblasti v průběhu 4 – 6 měsíců. Zahrnuje účast na několika intenzivních dvoudenních trénincích, absolvovaní e-modulů, projektové úkoly apod.

Tréninky +e

Využívají princip „blended learning“, kdy základní know-how je předáváno pomocí e-modulů. Vlastní tréninková setkání jsou zaměřena především na rozvoj dovedností a aplikaci do praxe. E-moduly lze využívat opakovaně v průběhu 6 měsíců.

Tréninky

Dvoudenní nebo jednodenní intenzivní tréninky zaměřené na seznámení s praktickými metodami a postupy, rozvoj dovedností a přípravu na používání v praxi.

Semináře

Jednodenní a půldenní semináře s prezentací a diskuzí umožňují manažerům efektivní formou získat inspiraci a praktické náměty v různých oblastech řízení prodeje.

E-programy

Programy zaměřené především na získání specifi ckých znalostí. Individuální rozvoj prostřednictvím e-modulů (přístupných kdykoli po dobu 6 měsíců) je doplněn účastí na 0,5denním implementačním workshopu.

Individuální rozvojové cesty

Rozvoj sestavený na míru manažerům nebo obchodníkům – zahrnuje různé rozvojové formy a metody dle konkrétní potřeby.