Jsou vaši obchodníci připraveni
prodávat na dálku?

Omezení osobních kontaktů zásadně ovlivňuje i způsob práce obchodníků.
Na druhou stranu nové technologie významně rozšířily možnosti interakce
se zákazníky.

„Remote Selling“ nebo chcete-li prodej na dálku, se stává jedním z klíčových nástrojů převážné většiny obchodníků prodávajících firmám. Někteří prodejci (zejména obchodníci prodávající do zahraničí) tyto techniky již běžně používají, pro některé se jedná o nové dovednosti.

Pojďme se podívat na několik hlavních faktorů rozhodujících
o úspěchu obchodníka při prodeji na dálku.

Perfektní příprava
Příprava na jednání je samozřejmě důležitá i při osobních schůzkách. Nicméně v případě prodeje na dálku, kde máte omezený časový prostor a nemůžete zcela uplatnit všechny vaše komunikační přednosti, se vám čas strávený před schůzkou na internetu a sociálních sítích určitě vyplatí dvojnásob.

Využití technologií
Virtuální setkání mají řadu výhod, ale také celou řadu úskalí. Obchodník by měl dobře ovládat zvolenou platformu, znát její přednosti i slabiny, umět rychle vyřešit případný technický problém apod.

Efektivní komunikace
Pro většinu lidí je komunikace při virtuálních jednáních složitější. Někteří obchodníci mají problémy svůj běžný projev zestručnit, zvolit nejvhodnější otázky nebo opravdu aktivně poslouchat.

Vhodné prezentační materiály
Efektivní využití multimediálních pomůcek výrazně posiluje emoční účinek sdělení prodávajícího, a tím zvyšuje jeho vliv na zákazníka. Prodejce musí být schopen zvládat dvou-kanálovou komunikaci. Mluvené slovo podporované vhodným a efektivním vizuálním sdělením je výrazně úspěšnější než samotné vizuální nebo hlasové sdělení.

Storytelling
Výstižné příběhy jsou nejlepší cestou pro vyvolání emocí a emoce jsou nejlepší cestou k rozhodnutí o změně. Zjistěte, jak používat příběhy ke zvýšení atraktivnosti vašeho sdělení a odlišení se od vašich konkurentů.

Chcete, aby členové vašeho prodejního týmu úspěšně využívali přednosti prodeje na dálku? Využijte náš rozvojový program zahrnující digitální rozvojovou cestu a čtyři virtuální tréninky. Více zde.     

Chcete vědět více? Kontaktujte nás!