Hybridní prodej

Podívejte se na devět tezí, které vyplynuly z průzkumu Mercuri International zaměřeného na vzdálený prodej. Výstupy průzkumu v angličtině si můžete stáhnout zde nebo si můžete prohlédnout zajímavou infografiku o hybridním prodeji v angličtině zde.

Devět tezí pro budoucí B2B prodej

Budoucnost B2B prodeje je hybridní

Osobní schůzky budou nezbytné, zejména pro vytváření vztahů při získávání nových zákazníků

V budoucnosti bude více rozhodovat počet kontaktů se zákazníkem než počet osobních setkání

Využívání sociálních sítí bude mít ještě větší význam, zejména při akvizici nových zákazníků

Schopnosti obchodníků se musí přizpůsobit novým požadavkům (online schůzky), tyto nové dovednosti je třeba systematicky rozvíjet

Online zákaznické schůzky zvýší kapacitu obchodníků, tu lze využít ke zvýšení tržních aktivit

Online schůzky také pomohou interním pracovníkům prodeje efektivněji pracovat se zákazníky a posunout tyto aktivity na vyšší úroveň

Používání online zákaznických schůzek kromě zvyšování prodejní kapacity také pomáhá redukovat uhlíkovou stopu prodeje

Změny v prodejních aktivitách přinášejí nové požadavky na řízení prodeje

Chcete více rozvíjet své pracovníky v oblasti hybridního prodeje? Kontaktujte nás!