“Každý druh mírové spolupráce mezi lidmi je založen především na vzájemné důvěře.”

24. listopadu se ve stockholmské Avicii Arena sejdou přední manažeři z celého světa na letošní Konferenci. A jako vždy bude mít konference jedno velké téma. Letos je jím „důvěra“.

Proč důvěra?

O důvěře často uvažujeme jako o abstraktním pojmu – emocionální smlouvě, která určuje způsob, jakým komunikujeme s lidmi kolem sebe. Z obchodního hlediska je však důvěra hmatatelným aktivem – takovým, které lze kvantifikovat, aby bylo možné přijímat informovaná rozhodnutí, generovat výsledky a zajistit dlouhodobý růst. Neobjevuje se sice v rozvaze, ale každý chytrý manažer zná její hodnotu.

Proč je to téma letošního ročníku?

Mírně řečeno, uplynulý rok byl „nabitý událostmi“. Události ve světě vytvořily podmínky rostoucí nejistoty, přičemž zásady, o kterých jsme si mysleli, že jsou všeobecně uznávané – vláda práva, mírové předávání moci a územní suverenita, abychom jmenovali alespoň tři – byly zpochybněny a v některých případech vyvráceny.

Jak v této situaci, kdy již nemůžeme zaručit dodržování zavedených společenských úmluv, budovat smysluplné vztahy, které pomohou rozvíjet dlouhodobý a udržitelný růst firem? Odpověď (jak jste asi uhodli) spočívá v důvěře.

Důvěra byla vždy hlavní hnací silou úspěchu v podnikání… důvěryhodné společnosti mají loajálnější zákazníky, nižší fluktuaci zaměstnanců, vyšší příjmy a ziskovost a vyšší tržní hodnotu. Vyšší úroveň důvěry má také za následek nižší náklady na podnikání. V neposlední řadě proto, že důvěra nutí zákazníky doporučovat vaši společnost dále. Kromě toho důvěra podporuje spolupráci mezi kolegy a zvyšuje oddanost firmě.”
Zpráva o budoucím stavu prodeje v roce 2022

Podívejme se na obsah blíže

Mercuri Research představí letošní výroční zprávu založenou na globálním průzkumu mezi více než 1 000 manažery. Rozebere, co vlastně rozumíme pod pojmem důvěra, rozdělí ji na jednotlivé složky a poukáže na reálný dopad budování důvěry z obchodního hlediska. Nabídne návody a návrhy, jak mohou manažeři firem najít nové příležitosti, vytvořit lepší a dlouhodobější vztahy se zákazníky a najít nové způsoby, jak nastolit dlouhodobý růst.

“V situaci, kdy  zákazníci firmám nedůvěřují, se z důvěry stává také hodnotná měna při prodeji a způsob, jak se odlišit od ostatních…“

Henrik Larsson Broman, Mercuri Research

A vzhledem k tomu, že 99 % dotázaných manažerů uvedlo, že „důvěra je rozhodující pro budování dlouhodobých vztahů s klienty“, je způsob, jak se do tohoto bodu dostat, důležitější než kdy jindy.

6 stavebních kamenů důvěry:

  • Kompetence
  • Účel
  • Bezpečnost
  • Spolehlivost
  • Integrita
  • Pověst

Který z nich je však nejdůležitější? Zjistěte to na letošní Konferenci!

Ale je toho víc…

Na konferenci navíc vystoupí pět fascinujících hlavních řečníků, kteří se tématu důvěry ujmou na základě svých jedinečných odborných znalostí a přinesou pro obchod důležité poznatky z perspektivy mimo běžné prodejní prostředí – a vyzvou nás všechny k novým, vzrušujícím způsobům přemýšlení.

Připojí se k nám odborníci na:

  • Trendy v prodeji
  • Umělou inteligenci a obchodní strategii
  • Systematický obchodní růst
  • Strategickou behaviorologii

A také vás čeká přednáška osobnosti ze světa byznysu, letectví a rocku. Opravdu.

Přidejte se k nám!

Rádi vás na akci uvidíme (osobně nebo digitálně) – a můžeme slíbit fascinující den s výjimečnými lidmi. Zaručujeme, že každý odejde s novými nápady, novými perspektivami a praktickými náměty, jak posunout svůj prodej na vyšší úroveň.
Věřte nám.

Více informací: Konference 2022