Reputace je stále více obchodní zboží – ale jak ji posílit?

„Dobrá reputace je dobrá pro vaše podnikání, protože dobrá reputace buduje důvěru. A důvěra zvyšuje tržní hodnotu.“

24. listopadu 2022 se ve stockholmské Avicii Areně sešli vrcholoví a obchodní manažeři z celého světa na Prodejní konferenci. Hlavní téma bylo Důvěra v byznys světě. Jak ale důvěru budovat? Ve zprávě „The Future State of Trust“ popisujeme 6 klíčových dimenzí. Jednou z nich je „Reputace“.

Proč „Reputace“?

Chcete, aby si zákazníci vybírali vaše produkty místo těch konkurenčních. Chcete, aby zákazníci o vaší značce mluvili a dělali jí reklamu. Chcete, aby finanční trh investoval do vaší společnosti. Jak toho dosáhneme? Jednou z hlavních součástí všech těchto procesů je vaše reputace. Reputace může často působit – z obchodního hlediska – poněkud abstraktně. Benjamin Franklin kdysi poznamenal, že „k vybudování dobré pověsti je zapotřebí mnoha dobrých skutků a jen jednoho špatného, abyste ji ztratili„. Warren Buffett (jako vždy praktický a zaměřený na čísla) byl přesnější, když řekl, že „k vybudování reputace je třeba 20 let a k její ztrátě 5 minut„. Ale i když by mělo být zřejmé, že existuje mnoho způsobů, jak přijít o dobrou reputaci (více, než na kolik je v tomto článku čas), lze k jejímu budování přistupovat pragmatičtěji.

„Reputace může být založena na mnoha věcech, například na těch, které jsme zmínili v ostatních dimenzích důvěry. Pro mnoho B2B-společností by však reputace měla být spojena s pojmem myšlenkový lídr.“

The Future State of Trust 2022

Jak ji tedy posílit?

Z našeho průzkumu vyplynulo, že vedoucí pracovníci firem se zaměřují na okamžité kroky, které mohou podniknout k vybudování a udržení dobré pověsti. Jejich priority byly následující:

64 % – Přinášet nové poznatky a nápady na základě výzkumu a trendů.
54 % – Být považován za myšlenkového lídr v daném oboru
20 % – Přijmout hodnocení od vlivných osobností, online recenzentů a doporučení.

V době zvýšené konkurence, kdy jsou informace volněji dostupné, může postavení vaší firmy jakožto myšlenkového lídra v daném tématu poskytnout neocenitelnou konkurenční výhodu. A to zejména v případech, kdy zákazníci vnímají produkty nebo služby jako hodně podobné.

„Myšlenkového lídra lze definovat jako jednotlivce nebo společnost, která staví svou konkurenceschopnost a zisky na tom, že je v určité oblasti známou autoritou. Myšlenkoví lídři si vytvářejí jedinečnou pozici a mění vnímání lidí tím, že přicházejí s novými nápady, znalostmi a poznatky, což z nich činí samozřejmého aktéra, na kterého se lze obrátit s žádostí o odbornou pomoc.“

The Future State of Trust 2022

Co dál?

Mercuri Research letos představila svou výroční zprávu založenou na globálním průzkumu mezi více než 1 000 top manažery. Vez zprávě popisujeme, co vlastně myslíme důvěrou, rozdělujeme ji na jednotlivé složky a poukazujeme na reálný dopad budování důvěry z pohledu podnikání. Ve zprávě lze nalézt návody a návrhy, jak mohou vedoucí pracovníci podniků najít nové příležitosti, vytvořit lepší a dlouhodobější vztahy s klienty a najít nové způsoby, jak nastolit dlouhodobý růst. Zpráva se zabývá tématem „důvěry“ jako celkem a podrobně zkoumá také dimenze, jako je „reputace“.

„Reputace je vztah lidí s vaší společností. Jak se ztotožňují s vaší značku? Co o ní slyšeli? Vnímají vás jako lídra v oboru, který mění vnímání lidí tím, že přichází s novými nápady, znalostmi a poznatky?“

Henrik Larsson Broman

A vzhledem k tomu, že 99 % dotázaných vedoucích pracovníků firem uvedlo, že „důvěra je rozhodující pro budování dlouhodobých vztahů s klienty“, je způsob, jak se k ní dostat, důležitější než kdykoli předtím. Pokud se tedy chcete dozvědět, jak umožnit svým zákazníkům, aby vám důvěřovali, a budovali s vámi smysluplné vztahy, stáhněte si zprávu a/nebo se s námi spojte.