Spolupráce s VŠE v Praze

Po dlouhodobé spolupráci s Katedrou personalistiky Vysoké školy Ekonomické v Praze zaměřenou především na trendy v oblasti rozvoje a vzdělávání zaměstnanců jsme v letošním roce zahájili spolupráci i s Katedrou marketingu, kde se naši konzultanti podílejí na tvorbě osnov i výuce předmětu Vedení prodejních týmů a částečně také Account management.

Je velmi uspokojivé pracovat s budoucími mladými manažery prodeje, kteří prokazují pozitivní postoj k prodeji, rádi chodí na semináře i cvičení a výukou se baví.