TVORBA PREZENTACE

Informace o programu

Prezentace jsou v současnosti nedílnou součástí řady prodejních jednání, týmových porad nebo firemních konferencí. Připravit ale opravdu poutavou prezentaci, která splní svůj cíl, a tedy posluchače ovlivní, vyžaduje mimo jiné schopnost prezentaci vhodně strukturovat a zajímavým způsobem „zabalit“. Absolvování programu pomůže manažerům a dalším pracovníkům zvýšit znalost pravidel pro tvorbu a design moderní prezentace a podstatně zlepšit schopnost připravit poutavou a úspěšnou prezentaci.

Účastníci
Obchodníci, konzultanti a account manažeři
Manažeři prodeje a vedoucí prodejních týmů
Další manažeři a pracovníci, kteří připravují prezentace

Obsah
Určení cíle prezentace
Struktura a dramatický tok prezentace
Tvorba scénáře
4 základní typy snímků
Grafika, barva, typy písma
Doporučení pro vedení prezentace
Tvorba prezentace účastníků programu

Forma
Individuální příprava – absolvování digitální rozvojové cesty (možnost stažení a tisku dokumentů)
Účast na 1denním prezenčním tréninku

Řešení na míru

Chtěli byste program více přizpůsobit pro jednoho nebo více pracovníků? Vytvoříme pro vás řešení na míru.

Více

Nezávazná rezervace