ONLINE PREZENTACE

Informace o programu

Schopnost úspěšně prezentovat nabídku, výsledky projektu, návrh plánu nebo „jen“ úspěšně vystoupit s příspěvkem na poradě často rozhoduje o zahájení spolupráce s novým obchodním partnerem, získání významné zakázky nebo třeba o kariérním postupu. Tuto dovednost je nyní potřeba zvládnout také on-line. Účastníci programu získají řadu praktických námětů pro přípravu a vedení virtuální prezentace. Díky intenzivnímu tréninku a zpětné vazbě zlepší verbální, neverbální i paraverbální komunikaci a zdokonalí svoje prezentační materiály.

Účastníci
Obchodníci, konzultanti, key account manažeři, manažeři prodeje a marketingu a všichni pracovníci, kteří se chtějí zlepšit ve schopnosti prezentovat návrhy, produkty, řešení apod. v online prostředí

Obsah
Rozdíl mezi osobní a on-line prezentací
Cíl a scénář prezentace
Tvorba účinných snímků a jejich používání při on-line prezentaci
Efektivní verbální a paraverbální komunikace během virtuální prezentace
Zapojování a aktivizace posluchačů při on-line prezentaci

Forma
Absolvování online rozvojové cesty (dostupná po dobu 3 měsíců)
4 virtuální tréninky (3 hod.) v malé skupině v průběhu 6 týdnů
Virtuální implementační setkání (1,5 hod.)
Praktické nástroje a kontrolní seznamy ke stažení

 

Řešení na míru

Chtěli byste program více přizpůsobit pro jednoho nebo více pracovníků? Vytvoříme pro vás řešení na míru.

Více

Nezávazná rezervace