MI SALES MANAGEMENT ACADEMY™

Informace o programu

Řízení prodeje se stává stále komplexnější a náročnější disciplínou. Nejde jen o technologické změny a větší tlak ze strany konkurence i zákazníků, ale i o nutnost paralelního používání různých prodejních kanálů, širší využívání týmového prodeje nebo motivaci členů prodejního týmu.
Absolvování akademie připraví manažera na profesionální řízení prodeje i efektivní vedení týmu obchodníků v dnešních tržních podmínkách.

Účastníci
Manažeři prodeje
Obchodní ředitelé
Vedoucí prodejních týmů
Manažeři zodpovědní za efektivitu prodejních procesů a prodejních aktivit

Obsah

Virtuální kick-off (2,5 hod.)
Úvod | Cíle, obsah, způsob práce, představení
Postavení prodeje a aktuální trendy v práci manažera
Progres | Případová studie

1. Tréninkové setkání (2 dny)
Prodejní strategie, koncept, procesy, plán | Případová studie
Prodejní politika a KPI
Řízení portfolia zákazníků a zákaznických aktivit
Progres| Případová studie – řízení zákaznických aktivit

Virtuální trénink 2 (2,5 hod.)
Řízení prodejního výkonu | Struktura individuálních cílů
Analýza výkonu obchodníka
Akční plán prodeje

2. Tréninkové setkání (2 dny)
Progres| Případová studie – řízení výkonu obchodníka
Příprava a vedení individuálních rozhovorů
Vedení efektivní prodejní porady

Virtuální trénink 3 (2,5 hod.)
Motivace a rozvoj obchodníků
Styly vedení | MI-LEAD

3. Tréninkové setkání (2 dny)
Komunikace při vedení týmu
Vedení obchodníků v různých situacích
Koučování v kanceláři a v terénu
Rozvojový plán obchodníka

Virtuální trénink 4 (2,5 hod.)
Řízení změny v obchodním týmu
Personální řízení prodejního týmu
Systém přijímání nových obchodníků

4. Tréninkové setkání (2 dny)
Vedení přijímacích pohovorů
Zapracování nových obchodníků
Další rozvoj manažera prodeje
Certifikace

Implementační virtuální setkání (1,5 hod.)
Výměna zkušeností
Další náměty a doporučení pro praxi

Řešení na míru

Chtěli byste program více přizpůsobit pro jednoho nebo více pracovníků? Vytvoříme pro vás řešení na míru.

Více

Nezávazná rezervace