MI SALES MANAGEMENT ACADEMY™

Informace o programu

Řízení prodeje se stává stále komplexnější a náročnější disciplínou. Nejde jen o technologické změny a větší tlak ze strany konkurence i zákazníků, ale i o nutnost paralelního používání různých prodejních kanálů, širší využívání týmového prodeje nebo motivaci členů prodejního týmu. Absolventi akademie – v České republice svým zaměřením unikátní – získají znalosti a dovednosti pro skutečně profesionální řízení prodeje a prodejního týmu: Jako doklad o úspěšném zvládnutí této akademie získají uznávaný „Certifikát úspěšného absolventa“ Sales Management Academy Mercuri International.

Účastníci
Manažeři prodeje
Obchodní ředitelé
Vedoucí prodejních týmů
Manažeři zodpovědní za efektivitu prodejních procesů a prodejních aktivit

Obsah

Virtuální kick-off (2,5 hod.)
Úvod | Cíle, obsah, způsob práce, představení
Postavení prodeje a aktuální trendy v práci manažera
Progres | Případová studie

1. Tréninkové setkání (2 dny)
Prodejní strategie, koncept, procesy, plán | Případová studie
Prodejní politika a KPI
Řízení portfolia zákazníků a zákaznických aktivit
Progres| Případová studie – řízení zákaznických aktivit

Virtuální trénink 2 (2,5 hod.)
Řízení prodejního výkonu | Struktura individuálních cílů
Analýza výkonu obchodníka
Akční plán prodeje

2. Tréninkové setkání (2 dny)
Progres| Případová studie – řízení výkonu obchodníka
Příprava a vedení individuálních rozhovorů
Vedení efektivní prodejní porady

Virtuální trénink 3 (2,5 hod.)
Motivace a rozvoj obchodníků
Styly vedení | MI-LEAD

3. Tréninkové setkání (2 dny)
Komunikace při vedení týmu
Vedení obchodníků v různých situacích
Koučování v kanceláři a v terénu
Rozvojový plán obchodníka

Virtuální trénink 4 (2,5 hod.)
Řízení změny v obchodním týmu
Personální řízení prodejního týmu
Systém přijímání nových obchodníků

4. Tréninkové setkání (2 dny)
Vedení přijímacích pohovorů
Zapracování nových obchodníků
Další rozvoj manažera prodeje
Certifikace

Termíny
Virtuální trénink I: 10. 10.
Prezenční setkání I: 17. – 18. 10.
Virtuální trénink II: 13. 11.
Prezenční setkání II: 27. – 28. 11.
Virtuální trénink III: 8. 1. 2025
Prezenční setkání III: 15. – 16. 1. 2025
Virtuální trénink IV: 5. 2. 2025
Prezenční setkání IV: 13. – 14. 2. 2025

Hodnocení tréninkového programu

Podívejte se na hodnocení tréninkového programu přímo od účastníků

Více

Přihláška - objednávka

Vyberte datum

Termín Místo Konzultant/Trenér Cena Počet
Termín Od
Do
Místo Konzultant/Trenér Cena (+DPH) Počet
Hodnocení tréninkového programu

Podívejte se na hodnocení tréninkového programu přímo od účastníků

Více

Přihláška

98 000.00


Nezávazná rezervace