VEDENÍ SPOLUPRACOVNÍKŮ 2.1

Informace o programu

Jak úspěšně vést, motivovat a rozvíjet pracovníky obchodních organizací

Probíhající technologické i společenské změny se zásadním způsobem promítají do fungování obchodních organizací – marketingu, prodeje, nákupu, servisních i podpůrných činností. Pokud chtějí být firmy úspěšné, musí se těmto změnám umět přizpůsobit. To se samozřejmě týká i všech pracovníků a v první řadě manažerů. Úspěšné a efektivní vedení vyžaduje zvládat nové formy komunikace, ještě více personalizovaný přístup při vedení jednotlivých spolupracovníků i schopnost řešit nové obtížné situace.

Manažeři se v rámci programu seznámí s novými pokročilejšími technikami vedení spolupracovníků. Díky absolvovaným případovým studiím a vzájemné výměně zkušeností získají i potřebný nadhled a řadu praktických námětů použitelných při vedení spolupracovníků.

Účastníci

 • Manažeři  obchodních organizací, kteří absolvovali program MI Sales Management Academy nebo MI Leadership Academy

Obsah

 • Pokročilé dovednosti úspěšného manažera a vedoucího týmu pracovníků
 • Využití konceptu MI-LEAD™ pro hlubší pochopení efektivního vedení spolupracovníků
 • Trendy a nové techniky používané v oblasti vedení lidí
 • Efektivní komunikace se spolupracovníky, vedoucími, dalšími útvary i zákazníky
 • Využití různých typologií při vedení spolupracovníků
 • Motivace spolupracovníků ve složitých a nestandardních situacích
 • Vedení týmu, začlenění nových pracovníků do týmu, změny v týmu
 • Úspěšné řízení změn, zvládání klíčových situací v průběhu realizace změny
 • Obtížné situace a konflikty při vedení spolupracovníků a jejich zvládání
 • Analýza efektivity vlastního stylu vedení
 • Náměty a akční plán pro další rozvoj v oblasti vedení spolupracovníků

Forma

 • Individuální příprava – analýza vlastního způsobu jednání při vedení lidí
 • Účast na třech 2denních trénincích:
  • praktické případové studie
  • konkrétní situace účastníků akademie a jejich řešení
  • stručný výklad a diskuze
 • Absolvování e-modulů a projektových úkolů mezi jednotlivými tréninky
 • Příprava a realizace akčního plánu
Řešení na míru

Nevyhovuje vám termín? Máte více pracovníků, kteří by chtěli absolvovat stejný program? Vytvoříme pro vás řešení na míru.

Více

Přihláška na trénink

Vyberte datum

Termín Místo Konzultant/Trenér Cena Počet
Termín Od
Do
Místo Konzultant/Trenér Cena (+DPH) Počet
Řešení na míru

Nevyhovuje vám termín? Máte více pracovníků, kteří by chtěli absolvovat stejný program? Vytvoříme pro vás řešení na míru.

Více

Přihláška

44 000.00

Po odeslání přihlášky vám pošleme potvrzení o zařazení do programu. Faktura bude vystavena cca 2 týdny před zahájením programu.

Nezávazná rezervace