VEDENÍ SPOLUPRACOVNÍKŮ 2.1

Informace o programu

Probíhající technologické i společenské změny se zásadním způsobem promítají do fungování obchodních organizací – marketingu, prodeje, nákupu, servisních i podpůrných činností. Pokud chtějí být firmy úspěšné, musí se těmto změnám umět přizpůsobit. To se samozřejmě týká i všech pracovníků a v první řadě manažerů. Úspěšné a efektivní vedení vyžaduje zvládat nové formy komunikace, ještě více personalizovaný přístup při vedení jednotlivých spolupracovníků i schopnost řešit nové obtížné situace.
Manažeři se v rámci programu seznámí s novými pokročilejšími technikami vedení spolupracovníků. Díky absolvovaným případovým studiím a vzájemné výměně zkušeností získají i potřebný nadhled a řadu praktických námětů použitelných při vedení spolupracovníků.

Účastníci
Manažeři  obchodních organizací, kteří absolvovali manažerské akademie Mercuri International – MI Sales Management Academy nebo MI Leadership Academy

Obsah
Pokročilé dovednosti úspěšného manažera a vedoucího týmu pracovníků
Využití konceptu MI-LEAD™ pro hlubší pochopení efektivního vedení spolupracovníků
Trendy a nové techniky používané v oblasti vedení lidí
Využití různých typologií při vedení spolupracovníků
Motivace spolupracovníků ve složitých a nestandardních situacích
Vedení týmu, začlenění nových pracovníků do týmu, změny v týmu
Úspěšné řízení změn, zvládání klíčových situací v průběhu realizace změny
Obtížné situace a konflikty při vedení spolupracovníků a jejich zvládání
Analýza efektivity vlastního stylu vedení

Forma
Individuální příprava – analýza vlastního způsobu jednání při vedení lidí, absolvování digitální rozvojové cesty (možnost stažení a tisku dokumentů)
Účast na 2 prezenčních trénincích (2×2 dny)
Projektové práce mezi jednotlivými tréninky
Příprava a realizace akčního plánu

Termíny
První část: 15. – 16. 10. 2024
Druhá část: 13. – 14. 11. 2024

Řešení na míru

Chtěli byste program více přizpůsobit pro jednoho nebo více pracovníků? Vytvoříme pro vás řešení na míru.

Více

Přihláška - objednávka

Vyberte datum

Termín Místo Konzultant/Trenér Cena Počet
Termín Od
Do
Místo Konzultant/Trenér Cena (+DPH) Počet
Řešení na míru

Chtěli byste program více přizpůsobit pro jednoho nebo více pracovníků? Vytvoříme pro vás řešení na míru.

Více

Přihláška

48 000.00


Nezávazná rezervace