PROFESIONÁLNÍ ZÁKAZNICKÉ SLUŽBY

Informace o programu

Pracovníci zákaznických služeb a podpory prodeje mají důležitou roli při rozvoji loajality zákazníků a mohou podstatně ovlivnit úroveň interní spolupráce. V řadě případů mají i prostor k doplňkovému prodeji nebo informování zákazníků a vlastních spolupracovníků o dalších obchodních příležitostech.
Účast na programu jim pomůže zvýšit sebevědomí při jednání, snížit riziko zbytečných chyb a přispěje tak k větší spokojenosti zákazníků i lepším prodejním výsledkům. Zároveň povede i k lepší interní komunikaci s ostatními pracovníky.

Účastníci
Pracovníci podpory prodeje a interní prodejci
Pracovníci zákaznických služeb
Vedoucí týmů pracovníků ve službách
Další pracovníci, kteří se podílejí na poskytování služeb zákazníkům

Obsah
Profesionální služby zákazníkům, komunikace s obchodními partnery
Komunikace s interním i externím zákazníkem – písemná, telefonická, online, osobní
Příležitosti k rozvoji spolupráce a zvýšení loajality zákazníků
Dodatkový a doplňkový prodej
Řešení obtížných situací při poskytování služeb

Forma
Individuální příprava – absolvování digitální rozvojové cesty (možnost stažení a tisku dokumentů)
1denní prezenční tréninkové setkání s praktickým nácvikem

Řešení na míru

Chtěli byste program více přizpůsobit pro jednoho nebo více pracovníků? Vytvoříme pro vás řešení na míru.

Více

Nezávazná rezervace