EXPERTNÍ PRODEJ

Informace o programu

Využití odborných znalostí k vytvoření a prodeji požadovaného řešení

Především v technických oborech je expertní prodejní postup nejúčinnější metodou. Pokud chtějí obchodníci i techničtí specialisté uspět i ve složitějších prodejních situacích, musí umět zvládat širokou škálu dovedností, např. musí být schopni velmi dobře porozumět potřebám a očekáváním zákazníka, zjednodušovat, graficky znázorňovat a srozumitelně komunikovat, umět zapojit zákazníka do společné tvorby řešení, účinně prezentovat hodnotu řešení pro zákazníka…

Účast na programu rozvíjí uvedené dovednosti a připraví obchodníky a manažery
na úspěšný prodej v technických oborech.

Účastníci

 • Obchodníci, prodejci
 • Account manažeři
 • Manažeři a techničtí specialisté, kteří se dostávají do expertních prodejních situací

Obsah

 • Kdy použít expertní prodejní postup
 • Jak se prodat jako expert
 • Prodejní postup 4Z
 • Zjištění motivů, cílů, omezení a názoru zákazníka na problém
 • Vyjasnění a definování problému
 • Používání logických a grafických metod při tvorbě řešení
 • Zapojení zákazníka do tvorby řešení
 • Prodej spoluautorství
 • Účinná prezentace řešení
 • Akční plán

Forma

 • Individuální příprava s využitím e-modulů
 • Účast na 2denním tréninku – stručný výklad a diskuze, praktický nácvik prodejních dovedností a příprava scénářů pro expertní prodejní situace
 • Další rozvoj prostřednictvím e-modulů
 • Realizace akčního plánu
 • Možnost implementační podpory
Řešení na míru

Nevyhovuje vám termín? Máte více pracovníků, kteří by chtěli absolvovat stejný program? Vytvoříme pro vás řešení na míru.

Více

Nezávazná rezervace