Jak využít ChatGPT k vytvoření přesvědčivého návrhu hodnoty na míru: série promptů

V B2B prodeji je klíčové mít jasný návrh hodnoty na míru. Ten zákazníkům říká, proč je váš produkt nebo služba lepší než ty ostatní. Tento článek vám ukáže, jak využít ChatGPT k vytvoření silného návrhu hodnoty prostřednictvím série promptů (série zadaných úkolů umělé inteligenci).

Proč potřebujete silný návrh hodnoty

Dobrý návrh hodnoty způsobí několik věcí. Pomáhá prodejním týmům v komunikaci se zákazníky a ukazuje zákazníkovi skutečné výhody toho, co prodáváte (například úsporu peněz, jednodušší práci nebo lepší výsledky). Díky němu také vaše značka na přeplněném trhu vynikne.

ChatGPT: Nástroj pro lepší prodejní sdělení

Vytvoření návrhu hodnoty může být náročné. ChatGPT je skvělý pomocník pro tvorbu chytrého a přesvědčivého obsahu. Dokáže zjistit, co zákazníci potřebují, rozpoznat, čím je vaše nabídka výjimečná, a dobře vysvětlit výhody vašeho produktu či služby. Můžete mluvit o důležitých funkcích, řešit problémy nebo sdílet příběhy o úspěších vašich zákazníků. ChatGPT pomáhá firmám vytvářet návrhy hodnoty, které se s lidmi „propojí“ a zvyšují tak jejich prodej. Je však důležité mít na paměti, že i když je ChatGPT mocný nástroj, vždy se doporučuje zkontrolovat jeho výstupy.

Jak pracovat s aplikací ChatGPT: Vytvoření řetězce promptů

Dobrý způsob, jak používat ChatGPT, je vytvoření řetězce promptů. To znamená, že položíte ChatGPT sérii otázek, které vedou k silnému návrhu hodnoty. Podívejte se na následující kroky, jak to udělat:

Prompt 1: Nastavení kontextu

První krok je poskytnout ChatGPT jasný směr a stručný kontext, který zahrnuje základní informace o nabídce vašeho produktu nebo služby, profilu ideálního zákazníka a jeho potřebách. Vezměme si příklad společnosti nabízející „AI Human Chatbota“, který zjednodušuje, automatizuje a zlepšuje služby zákazníkům.

Příklad promptu:

„Jsi obchodní stratég se specializací na copywriting a máš za úkol vytvořit přesvědčivý návrh hodnoty pro „AI Human Chatbota“, revoluční řešení, které převratně mění služby zákazníkům. AI Human Chatbot zjednodušuje, automatizuje a zlepšuje zákaznickou podporu tím, že inteligentně spravuje rutinní dotazy a umožňuje uživatelům soustředit se na složité problémy vyžadující lidské znalosti a individuální péči. Profil našeho ideálního zákazníka zahrnuje střední až velké B2B společnosti z různých odvětví, jako je e-commerce, telekomunikace a finančnictví, které se snaží optimalizovat provoz svých zákaznických služeb a poskytovat výjimečné služby. Začni tím, že podrobněji popíšeš naši cílovou skupinu, včetně toho, kdo jsou klíčové osoby s rozhodovacími pravomocemi a vlivné osoby v organizacích, na které se zaměřujeme.“

Šablona promptu:

Nyní si to vyzkoušíme v praxi. Zkopírujte, vložte a upravte hranaté závorky v ChatGPT s použitím vašich konkrétních údajů.

„Jsi [obchodní stratég] se specializací na copywriting a máš za úkol vytvořit přesvědčivý návrh hodnoty pro [název vašeho produktu nebo služby], revoluční řešení, které [stručný popis vašeho produktu/služby].

Profil našeho ideálního zákazníka zahrnuje [Popis profilu ideálního zákazníka], který se snaží [Popište potřeby zákazníka].

Začni tím, že podrobněji popíšeš naši cílovou skupinu, včetně toho, kdo jsou klíčové osoby s rozhodovacími pravomocemi a vlivné osoby v organizacích, na které se zaměřujeme.“

Prompt 2: Určení skutečných potřeb, cílů a problémů nebo výzev

Další krok je, aby ChatGPT v návaznosti na předchozí prompt určil skutečné potřeby, cíle a problémy nebo výzvy, kterým vaše cílová skupina čelí.

Příklad promptu:

„V návaznosti na předchozí popis cílové skupiny urči konkrétní skutečné potřeby, cíle a problémy nebo výzvy, kterým naše skupina čelí. Vyjmenuj alespoň tři skutečné potřeby, cíle a problémy nebo výzvy, které náš [váš produkt/služba] může účinně řešit.“

Prompt 3: Určení klíčových výhod

Požádejte ChatGPT o brainstorming řešení těchto problémů a zdůrazněte jedinečné výhody, které váš produkt nebo služba nabízí.

Příklad promptu:

„Na základě skutečných potřeb, cílů a problémů nebo výzev určených v předchozí výzvě popiš, jak náš [váš produkt/služba] tyto potřeby či cíle naplňuje a problémy či výzvy zmírňuje. Zdůrazni jedinečné klíčové výhody a hodnotu, kterou naše nabídka cílové skupině poskytuje.“

Prompt 4: Analýza konkurence

Proveďte v aplikaci ChatGPT porovnání vaší nabídky s nabídkami vašich konkurentů a v případě potřeby využijte funkci prohlížeče k získání dat v reálném čase (při používání aplikace ChatGPT ji najdete na kartě „Explore“).

Příklad promptu:

„V pokračování naší analýzy porovnej náš [váš produkt/službu] s nabídkou konkurence. Projdi si web a najděte alespoň tři konkurenty, například [název hlavního konkurenta (hlavních konkurentů)], a zdůrazni, čím se naše nabídka odlišuje. Využij poznatky získané z předchozích podnětů a zdůrazni naše jedinečné silné stránky.“

Prompt 5: Vytvoření návrhu hodnoty na míru

Na základě shromážděných údajů vyzvěte ChatGPT k formulaci stručného návrhu hodnoty, který účinně prezentuje vaši jedinečnou hodnotu a odlišnosti.

Příklad promptu:

„Na základě pochopení konkurenčního prostředí a skutečných potřeb, cílů a problémů nebo výzev našich zákazníků vytvoř jasný a stručný návrh hodnoty pro náš [váš produkt/službu]. Navrhni ho tak, aby účinně prezentoval naši jedinečnou hodnotu a odlišnosti.“

Prompt 6: Zpřesnění sdělení

Pokud původní propozice potřebuje vypilovat, dejte ChatGPT pokyn k jejímu upřesnění, aby byla pro klíčové osoby s rozhodovací pravomocí a vlivné osoby jasnější a působivější.

Příklad promptu:

„Zpřesni dále návrh hodnoty s ohledem na klíčové osoby s rozhodovací pravomocí a vlivné osoby v našich cílových organizacích. Zvyš jeho srozumitelnost a přesvědčivost, aby měl u těchto zúčastněných stran odezvu, a to na základě poznatků získaných v předchozích promptech.“

Prompt 7: Vypracování příběhu

Nechte ChatGPT vypracovat příběh, který emocionálně a intelektuálně propojí cílovou skupinu a zahrne do něj návrh hodnoty.

Příklad promptu:

„V návaznosti na náš návrh hodnoty vytvoř přesvědčivý příběh, který názorně ilustruje potenciální výsledky nebo přínosy pro klienty. Vytvoř příběh, který emocionálně a intelektuálně zaujme naše publikum, s využitím poznatků získaných z předchozích promptů.“

Prompt 8: Vytvořte stručný výtah

Převeďte příběh a návrh hodnoty do stručného shrnutí, které vystihuje podstatu vaší nabídky.

Příklad promptu:

„Na základě upřesněného návrhu hodnoty a příběhu vytvoř stručný výtah, který vystihuje podstatu naší nabídky. Ujisti se, že účinně sděluje náš návrh hodnoty a zaujme potenciální klienty, přičemž vycházej z poznatků získaných v předchozích promptech.“

Prompt 9: Vytvoření prodejního scénáře

Nakonec požádejte ChatGPT o syntézu těchto prvků do prodejního scénáře vhodného pro schůzky nebo e-mailovou korespondenci s potenciálními klienty.

Příklad promptu:

„Zahrň návrh hodnoty, přesvědčivý příběh a stručný výtah do prodejního scénáře na míru hypotetickému [rozhodovacímu subjektu] v [odvětví zákazníka]. Využij poznatky získané z předchozích promptů k efektivnímu zapojení rozhodovacího pracovníka.“

Nasazení této série promptů systematicky zlepší váš návrh hodnoty a zajistí, že bude odpovídat specifickým potřebám a výzvám vašeho publika a zároveň odliší váš produkt nebo službu na trhu. Vyzkoušejte ji a uvidíte, o kolik bude lepší!

Zvyšte své prodejní dovednosti pomocí umělé inteligence: Přihlaste se do naší digitální cesty „AI pro prodejní profesionály“.

Tato digitální cesta nabízí průvodce krok za krokem, jak využít prompty a generativní umělou inteligenci, konkrétně ChatGPT, ke zvýšení prodejních výsledků. Profesionálové v oblasti prodeje se naučí, jak efektivně komunikovat s AI, vyvíjet působivé prompty a maximalizovat výhody technologie AI.

Přečtěte si více zde.