Efektivní vedení

Jak vést tým k úspěchu (i na dálku)

Efektivní vedení (leadership) je klíčový faktor pro výkonnost vašeho týmu, ať už pracujete v kanceláři, nebo na dálku. Světové ekonomické fórum ve svém článku „What does leadership mean in an age of perpetual change?“1 ukazuje, že efektivní vedení je jednou z nejdůležitějších dovedností, které musí manažer týmu zvládat. Je to vlastnost, která je ještě důležitější, pokud jsou firemní zdroje koordinovány na dálku. Bez silného vedení by se totiž týmy mohly cítit neřízené, s nejasnými cíli – a tím by mohl trpět i samotný podnik.

Skvělý vedoucí musí zajistit, aby jeho tým byl schopen co nejvíce využít své schopnosti a dosáhnout tak maxima. Osobnost a zkušenosti jsou jistě základní vlastnosti všech, kdo se této odpovědnosti ujímají, ale nejsou to jediné potřebné vlastnosti. Podívejme se, jak se s pomocí vhodných prostředků stát lídrem (i na dálku).

Effective leadership: people around the table listening to a woman who is presenting, explaining something.

Efektivní vedení a zapojení týmu

Dobrý vedoucí může zvýšit spolupráci svého týmu až o 70 %“

Světové ekonomické fórum

Podle Světového ekonomického fóra2 zajišťuje schopnost vést a motivovat tým důvěru a pocit sounáležitosti. To je jistě jeden z klíčových předpokladů, jak se stát hodnotným vedoucím. Vždy správně motivovat své kolegy k tomu, aby ze sebe vydali to nejlepší, zlepší jejich výkonnost a také jim dodá pocit, že jsou součástí týmu, ve kterém má rozumného spojence, může najít oporu a záchytný bod. To je důležité zejména v případě, že se v kanceláři nepotkáváte každý den. Promyšlené zapojení zvýší produktivitu týmu a jeho ochotu tvrdě pracovat na dosažení všech stanovených cílů. Jaké praktické rady lze ale kromě zapojení poskytnout dnešním vedoucí pracovníkům?

Efektivní vedení i na dálku

Povinnosti vedoucích týmů se také změnily. Jedním z nových aspektů, které je třeba vzít v úvahu, je nástup práce na dálku. Proto musí vedoucí nově dohlížet na aktivity pracovníků vzdáleně, často prostřednictvím digitálních nástrojů. Dnešní vedoucí musí být připravený a flexibilní lídr, který umí využívat své manažerské schopnosti novými způsoby. Proto je k posílení dovedností pro efektivní vedení potřeba zavést cílená opatření. Podívejme se na některá z nich:

  1. Komunikace je klíčová: asertivní, ale jasná komunikace, porozumění partnerovi a jeho vedení k jasně definovaným cílům musí být pravidlo i bez každodenního fyzického setkávání. Vedoucí nemůže pořád jen chválit, ale musí používat pevný a uctivý jazyk. Díky dobře definovaným cílům lze čelit i těm nejtěžším výzvám a zapojit přitom celý tým.
  1. Vedoucí na dálku: Pokud tým pracuje na dálku, je třeba přizpůsobit i metody řízení a dohledu tak, aby zohledňovaly tuto vzdálenost. Vytvořením empatického a přesného vztahu a organizováním opakovaných schůzek vlastními zdroji můžete mít neustále k dispozici aktuální informace o náladě a činnosti týmu.
  1. Naslouchejte každému ze svých protějšků: opravdový vedoucí musí umět věnovat pozornost rozdílům ve zdrojích týmů – ať už jsou dány přístupem, osobností, kulturou nebo rolí. Pokud chcete být pochopeni a porozumět svým spolupracovníkům, je třeba najít vhodný vhodnou formu komunikace. Při komunikaci prostřednictvím videohovoru nebo telefonu je potřeba větší pozornost, protože se zde můžete spolehnout pouze na hlas nebo mimiku.

Můžete se stát lídrem budoucnosti

Ve stále digitálnější společnosti se mění také pracovní metody a s nimi i charakteristiky efektivního vedení. Dnešní vedoucí týmů cítí potřebu restrukturalizovat své dovednosti pomocí školicích programů pro bezprecedentní koordinaci na dálku. Dnešní lídři potřebují efektivní a přímá řešení, která uspokojí každodenní potřeby a zajistí charismatické vedení. Lídři se rodí, to je pravda, ale lídrem se můžete stát i vy – a je to snazší, než si možná myslíte.

Další kroky

Chcete se dozvědět, jak rozvíjet efektivní vedení a jak vést svůj tým k maximální spokojenosti a optimálním výsledkům? Zjistěte, jak společnost Mercuri pomohla mnoha klientům stát se vynikajícími lídry a výrazně zlepšit výkonnost jejich týmu: stáhněte si shrnutí programu Effective Leadership nebo se přihlaste na otevřený program MI Leadership Academy!

Zdroje:

1 World Economic Forum Annual Meeting (2020). What does leadership mean in an age of perpetual change? World Economic Forum
4 characteristics of successful leaders | World Economic Forum (weforum.org)

2 World Economic Forum Annual Meeting (2020). World Economic Forum
World Economic Forum Annual Meeting Davos 2020 | World Economic Forum (weforum.org)