3rd Millennium Sales Concept

Podívejte se na video o konceptu prodeje ve 3. miléniu – v anglickém jazyce.