I váš prodejní tým může dosahovat ještě lepších výsledků

Pomůže mu více řízení  nebo více podpory?

Prakticky všechny průzkumy, analýzy, audity a „assessmenty“ poukazují na značný prostor pro zvýšení výkonnosti prodejních týmů a jednotlivých obchodníků.  I ty nejlepší týmy se pomyslné „sales excellence“ pouze přibližují. Rozdíly v dosahovaných výsledcích mezi pobočkami nebo obchodníky ze stejné společnosti prodávajícími ve srovnatelné situaci (nabídka, trh), jsou někdy až zarážející.

Způsobů a cest ke zvýšení výkonnosti prodeje existuje celá řada.  Někdy je řešením zásadní transformace prodeje nebo optimalizační projekt. Pokud má prodejní organizace konkurenceschopnou nabídku, relativně fungující prodejní procesy a postupy, může k podstatnému zvýšení výkonnosti i výsledků prodejního týmu přispět především sám manažer prodeje… tím, že týmu a hlavně jednotlivým obchodníkům poskytne potřebné řízení a podporu. Ale jak a co konkrétně?

Obecně se dá říci, že obchodník potřebuje pro úspěch obojí – řízení i podporu. Co mu pomůže víc a co hlavně brání ještě lepším prodejním výsledkům – to už záleží na konkrétní situaci. Ve své konzultační praxi se setkáváme i s případy, kdy chybí obojí. Nejčastější je ale situace, kdy se manažer prodeje zaměřuje především na jednu z těchto dimenzí.  A to obvykle k úspěchu nevede. 

Námět na to, čemu se více věnovat a co může vašemu týmu přinést ještě lepší prodejní výsledky, najdete ve stručném popisu, co typicky řízení a podpora prodeje zahrnuje. 

Řídit prodejní tým znamená

 • Určit jasnou prodejní strategii, cíle a priority – celkové i pro každého obchodníka
 • Určit prodejní procesy a postupy a specifikovat potřebné aktivity
 • Zajistit potřebné zdroje, pomůcky a nástroje
 • Sledovat a reagovat na celkovou i individuální situaci obchodníků v různých úrovních:
  • výsledky
  • zákaznická platforma (u zákaznického prodeje)
  • „pipeline“ a jednotlivé obchodní příležitosti (u projektového prodeje)
  • produkty
  • prodejní aktivity
  • potřebné kompetence
 • Komunikovat a vést obchodníky (individuální rozhovory, porady apod.)

Podporovat prodejní tým znamená také dodržovat tato doporučení

 • Nemyslete na to, co váš tým může udělat pro vás, ale především na to, co můžete udělat pro váš tým vy
 • Lidé mají tendenci spíš dělat to, co sami děláte, ne to, co jim říkáte – buďte příkladem
 • Raději pomáhejte týmu prodat, než abyste prodávali sami
 • Motivujte i jinými způsoby než jen platem a bonusem
 • Dobré zaškolení nových obchodníků zajistí jejich rychlejší produktivitu a vyšší motivaci
 • Zajistěte pro vaše obchodníky potřebný rozvoj (obsah, rozsah, kvalita)
 • Trénink rozvíjí potřebné znalosti a dovednosti, realizace v praxi a chování obchodníků „v terénu“ závisí ale především na vás
 • Při vedení „řídících rozhovorů“ i na poradách věnujte kromě zjišťování stavu, určování priorit apod. dostatek času i přímé podpoře obchodníků a plánování dalších podpůrných aktivit
 • Vaše přímé koučování obchodníků „v terénu“ nebo v kanceláři je nenahraditelné, při koučování méně mluvte a více se ptejte
 • Výpověď by nikdy neměla být překvapením, udělejte vše proto, aby k ní zbytečně nedošlo

PDF Ke Stazeni

KONTAKT
Email: jiri.sedivy@mercuri.cz
Telefon: +420 284 688 651