Virtuální učebna – rozvoj,
který přichází k vám

Čínské přísloví “Možná žijete v zajímavé době” se nikdy nezdálo více platné než dnes – dopravní omezení, politický neklid, extrémní počasí. Když k tomu ještě přidáte požadavky na dlouhodobou udržitelnost a zelené iniciativy, udržet konkurenceschopnost se může zdát více než složité. To se týká i rozvoje pracovníků, který také vyžaduje nová řešení odpovídající době.

Virtuální učebna přesně tohle nabízí – způsob, jak udržet dnešní rychlé tempo, být v souladu s novými trendy a současně zdokonalovat své znalosti a dovednosti bez ohledu na to, co se děje ve světě. V případě virtuální učebny ale nejde jen o náhradní řešení kvůli nemožnosti se setkat osobně, nabízí i řadu výhod a řešení jiných problémů a omezení:

Rozvoj prostřednictvím virtuální učebny může významně snížit náklady na cestování a ubytování. Také zanechává menší uhlíkovou stopu a redukuje čas nevyužitý k vlastní pracovní činnosti při současném zvýšení produktivity. Jde o klasickou situaci výhra-výhra.

Ve skutečnosti jsou krátká virtuální tréninková setkání vhodná nejen z pohledu pracovní činnosti a produktivity, ale dávají smysl i z hlediska učení a pedagogiky. Virtuální tréninky přispívají k flexibilní a víceúčelové rozvojové cestě, která perfektně odpovídá nárokům na moderní pracoviště a kterou lze přizpůsobit na míru potřebám každého pracovníka.

Proto Mercuri International nabízí v rámci svých poradenských a rozvojových řešení i tuto možnost. Jsme si vědomi, že jde o poměrně nový přístup, proto doporučujeme se seznámit s několika fakty a odpověďmi na typické otázky. Určitě vám pomohou si uvědomit výhody virtuální učebny.

Co to je virtuální trénink?
Virtuální trénink je synchronní učební aktivita, která probíhá prostřednictvím tomu určené platformy s trenérem/facilitátorem. Může se jednat o jednorázovou akci nebo o sérii několika různých setkání. Trenér vede setkání s připojenými účastníky “na živo”. To umožňuje lidem z různých míst (případně i časových zón) se učit společně s minimálními náklady.

Jak dlouhá jsou setkání?
Každé virtuální setkání trvá 1 – 2 hodiny v závislosti na tématu, cílech tréninku, potřebách a dostupnosti účastníků rozvoje. To znamená, že trénink probíhá v průběhu pracovní doby a umožňuje tak účastníkům pracovně využít další část dne. Vliv na pracovní proces a pracovní výkon je tak v porovnání s tradičními tréninky minimální.

Jak virtuální učebna vypadá? Mohou účastníci komunikovat s trenérem a mezi sebou?
Prvky spolupráce a interakce jsou přesně tím, co tuto formu učení odlišuje od běžných ”jednosměrných” webinářů, se kterými se většina lidí již setkala. Součástí virtuální učebny jsou funkcionality, které umožňují fyzicky vzdáleným osobám aktivní účast a vzájemnou interakci. Klíčem k úspěchu jsou zkušenosti trenéra v řízení virtuálního tréninku, zapojeníúčastníků rozvoje a využívání plného potenciálu virtuálního prostředí. Konzultanti Mercuri International mají rozsáhlé pedagogické zkušenosti a používají nejúspěšnější ověřené metody optimalizované pro každou učební formu.

Jak vím, že se účastníci rozvoje aktivně účastní nebo jen pasivně poslouchají?
Aktivní učení je srdcem způsobu učení
navrženým a poskytovaným Mercuri International, ať už se jedná o živé nebo virtuální učení. Podstatné je nastavit očekávání na začátku každého setkání tak, aby si byl účastník rozvoje vědom očekávaného zapojení. Vstupy trenéra jsou kombinovány s aktivitami, které vyžadují reakce účastníků: hlasování, otevřené otázky, práce v menších skupinkách, virtuální tabule, sdílené soubory a poznámky… Jediným limitem je kreativita trenéra.

A co učební materiály? Jsou stejné jako v tradiční učebně?
Učební materiály používané v průběhu virtuálního tréninku jsou navrženy a vytvořeny speciálně pro potřeby virtuálního učení s pomocí Centra digitálního učení Mercuri International. Naše know-how v oblasti digitálního rozvoje využívá naše dlouhodobé zkušenosti a garantuje kvalitu a nejvhodnější formu učebních materiálů.

Jak se mohu dozvědět více o virtuálním tréninku pro naši organizaci?
Obraťte se na konzultanta Mercuri International, se kterým jste v kontaktu nebo nám pošlete mail a my vám pomůžeme navrhnout nejvhodnější virtuální trénink pro vaše spolupracovníky.

Kontaktní informace Mercuri International