Budoucnost prodeje

Jaké jsou trendy, které určují budoucí stav prodeje? Z průzkumu vyplývá 10 hlavních trendů, které budou mít největší vliv na prodej a marketing a které obchodní manažeři považují za zásadní pro udržení konkurenceschopnosti v nadcházejících letech.

STÁHNĚTE SI KOMPLETNÍ ZPRÁVU V ANGLIČTINĚ

Budoucnost prodeje - prodej se mění rychleji než kdy dříve

Co bychom měli dělat, když probíhá tolik rychlých změn v obchodním prostředí? Jaké technologie jsou důležité? Do čeho bychom měli investovat? Co upřednostnit a jak dělat správná rozhodnutí? Velmi snadno se můžeme cítit zahlceni a paralyzováni narůstajícím množstvím informací. Obrátili jsme se na vrcholové obchodní manažery, aby se podíleli na našem průzkumu BUDOUCNOST PRODEJE (THE FUTURE STATE OF SALES) s cílem ověřit, jaké trendy jsou nejdůležitější pro jejich budoucí obchodní úspěchy. Na průzkumu se podílelo více než 1000 manažerů, což nám umožnilo získat velmi zajímavé výsledky prezentované v této zprávě.

”Budoucími vítězi budou ti, kdo porozumí, jak se těmto rychlým změnám přizpůsobit a promění je na příležitosti, které využijí. ”

Henrik Larsson-Broman, vedoucí projektu & autor zprávy

NĚKOLIK KLÍČOVÝCH VÝSTUPŮ…

85 %...

… obchodních manažerů považuje orientaci na hodnotu pro zákazníky za zásadní pro budoucí úspěch

68%...

obchodních manažerů hodnotí prodej na dálku jako zásadní pro budoucí konkurenceschopnost

75 %...

… obchodních manažerů považuje inovaci produktů a služeb za zásadní pro obchodní úspěch

BUDOUCNOST PRODEJE – ZPRÁVA

Věříme, že prezentované trendy vám poskytnou inspiraci a návod k řízení vašich obchodních aktivit správným směrem. Díky chytrým rozhodnutím můžete trendy využít k akceleraci a lepším obchodním výsledkům. Současně tím zvýšíte motivaci a hrdost vašich zaměstnanců, že pracují ve firmě orientované na budoucnost.
    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.