Hodnocení Sales excellence

Naplňte potenciál vaší firmy

… s naším hodnocením Sales Excellence. Dosažení udržitelného růstu firmy znamená neustále se učit a zlepšovat . Budovat a zlepšovat řízení prodeje v rámci celé organizační struktury firmy, aby se osvědčené postupy staly samozřejmostí. Tomu říkáme „Sales Excellence“.

Mercuri International definovala 9 faktorů úspěchu, které jsou klíčové a určují schopnost firmy rychle a úspěšně se přizpůsobit měnícímu se prodejnímu prostředí a zajistit trvalý růst nejen dnes, ale i zítra.

Náš desetiminutový průzkum poskytuje kritický přehled o tom, kde přesně má firma zavedené dobré procesy – a kde je možné je zlepšit. Jste připraveni začít?

Man doing the Sales Excellence Assessment