O nás

Mercuri International

Naše globální i lokální úspěchy umožňuje profesionální práce našich konzultantů, naše know-how i naše silné hodnoty. Tyto úspěchy jsou přímo spojené s úspěchy našich klientů.

Díky organickému růstu i akvizicím se Mercuri International stala přední světovou společností specializovanou na konzultační služby v oblasti prodeje a zlepšování výsledků firem.

Naše vize

Být přední globální společností, která pomáhá firmám a lidem dosahovat „sales excellence“.

Naše poslání

Optimalizací prodeje a rozvojem pracovníků zvyšujeme efektivitu prodeje a zlepšujeme prodejní výsledky.

Hodnoty

Jako mezinárodní společnost poskytující služby různým zákazníkům v mnoha různých kulturách, Mercuri International věří ve společnou kulturní platformu, která tvoří základ pro naše jednání vůči sobě navzájem, vůči zákazníkům a dalším zainteresovaným stranám.

Naše hodnoty jsou:

  • Result oriented -zaměření na výsledky zákazníků
  • Excellence in sales – vysoká odbornost v oblasti prodeje
  • Ability to change – schopnost realizovat změny, u zákazníků i u sebe
  • Collaboration – spolupráce externí i interní
  • Honesty and integrity – čestnost a integrita

Snažíme se jednat v souladu s hodnotami REACH, interně i při spolupráci s našimi partnery.

”S prověřenými výsledky a moderním řešením přináší Mercuri skutečnou hodnotu! ”

Naše historie

Společnost Mercuri International vznikla v 60. letech minulého století díky spolupráci 2 švédských podnikatelů Curta Abrahamsona a Heinze Goldmana.

Jejich hlavní motivací byla pomoc firmám úspěšně realizovat své strategie na trhu. Metody zaměřené na dosahování výsledků zákazníků umožnily této původně skandinávské společnosti vyrůst do současných rozměrů a stát se vedoucí společností v oblasti „sales performance consulting“ – globálně i lokálně. Zásadní vliv na růst a postavení společnosti mají naši profesionální konzultanti, naše know-how i naše silné firemní hodnoty.

Naše úspěchy vychází především z velmi úzkých vztahů s našimi klienty a maximálního zaměření na zlepšení jejich tržního postavení.

Od roku 1997 vlastní Mercuri International švédská investiční společnost Bure.

Na českém trhu působí Mercuri International od roku 1992. Během více než 26 let pomohli konzultanti Mercuri vybudovat nebo „zprofesionalizovat prodej“ stovkám prodejních organizací – jak lokálních poboček globálních společností, tak transformujících se nebo nově vzniklých českých firem.

Výsledkem spolupráce je vysoká efektivita prodeje, profesionální jednání manažerů prodeje i obchodníků a především vynikající výsledky.