Zvládnutí tvorby promptů (prompt engineering) B2B prodeje: Šest stavebních kamenů efektivních promptů

Vytvoření dokonalého promptu pro umělou inteligenci (jako je ChatGPT), se může zdát obtížné. Se správným přístupem ale můžete získat vysoce kvalitní výstupy, které zlepší vaše výsledky v oblasti prodeje B2B. Zde je jednoduchý praktický vzorec, který může zlepšit vaši komunikaci s AI.

Šest stavebních kamenů efektivního promptu

Prompt engineering je víc než jen házení slov do digitálního prostředí. Je to umění komunikace, jehož zvládnutí může výrazně zvýšit produktivitu a přesnost výsledků. Dobrý prompt se skládá z těchto částí:

 1. Role
  Jakou chcete, aby umělá inteligence přebírala během interakce roli. Pokud například hledáte radu pro prodejní strategii, můžete dát AI pokyn, aby vystupovala jako zkušený obchodní ředitel. Díky tomuto nastavení role AI mohou být poskytované poznatky nebo odpovědi relevantnější pro váš prodejní kontext.
 1. Kontext
  Kontext spočívá v tom, že umělé inteligenci poskytnete základní informace, které pomohou zvýšit relevanci výstupu. Pokud například vytváříte e-mail, který má navázat na předváděcí akci, zmiňte se o oboru, ve kterém klient působí, o předchozích obavách, které vyjádřil, a o specifikách diskutovaných řešení.
 1. Úkol
  Váš úkol by měl vždy obsahovat jasné akční sloveso, například „vygenerovat“, „shrnout“ nebo „vypracovat“, a přesně popsat, co potřebujete. Například: „Vygeneruj follow-up e-mail pro klienta, který se minulý týden zúčastnil předváděcí akce produktu a projevil zájem o náš prémiový balíček.“
 1. Formát
  Podrobně popište přesnou strukturu požadovaného výstupu. Pokud potřebujete prodejní zprávu, uveďte, že by měla obsahovat úvod, část pro klíčové ukazatele výkonnosti, srovnávací tabulku a závěr. Nezapomeňte zmínit, zda je třeba dodržet firemní grafiku (firemní logo, barvy atd.) nebo pravidla pro dodržování předpisů.
 1. Tón
  Tón výstupu může výrazně ovlivnit jeho přijetí. Rozhodněte se, zda potřebujete formální, analytický, přátelský, nebo dokonce humorný tón, aby odpovídal kontextu vašeho úkolu. Například profesionální e-mail může vyžadovat formální tón, zatímco kreativnímu by mohl prospět uvolněnější, konverzační styl.
 1. Příklady
  Když uvedete příklady, dáváte umělé inteligenci vzor, který má zrcadlit. Vybírejte příklady, které přesně odpovídají požadovanému výsledku. Ukažte ChatGPT například obchodní sdělení, díky kterému jste získali významného klienta, abyste ji dovedli k vytvoření podobně účinného sdělení.
Master Prompt Engineering for B2B

Příklad tvorby promptu

Řekněme, že jste obchodní ředitel, který potřebuje pomoc s vypracováním přesvědčivé případové studie klienta. Zde je návod, jak byste mohli svůj prompt sestavit:

 • Role: Vystupuj jako seniorní tvůrce reklamních se zaměřením na úspěšné zákaznické projekty (success stories).
 • Kontext: Nedávno jsme dosáhli významného úspěchu, protože jsme klientovi pomohli výrazně snížit jeho provozní náklady a zefektivnit jeho pracovní postupy prostřednictvím našich softwarových řešení.
 • Úkol: Tvým úkolem je napsat případovou studii, která tento úspěch vyzdvihne a zaměří se na hmatatelné přínosy, které klient získal.
 • Formát: Případová studie by měla být rozdělena do čtyř částí: Představení klienta, Výzvy, kterým čelil, Poskytnutá řešení a Výsledky a přínosy. Nezapomeň do ní zahrnout údaje a zpětnou vazbu z interních dokumentů o projektu.
 • Tón: Případová studie by měla být napsána přesvědčivým, profesionálním tónem, který sdělí hodnotu, kterou jsme poskytli, a zároveň čtenáře zaujme.
 • Příklad: Použij následující osnovu: Začni s „Přehled klienta“, poté „Provozní výzvy“, následují „Nasazená strategická řešení“ a na závěr „Kvantifikovatelné výsledky a svědectví klienta“. Odkaž se na naše projektové soubory [vložte názvy nebo popisy dokumentů], kde najdeš konkrétní informace o situaci klienta a výsledcích našeho řešení.

Tento strukturovaný přístup zajišťuje, že každá část vašeho promptu je navržena tak, aby vytvářela co nejefektivnější a nejlépe přizpůsobený výstup. Pokud výsledek není zcela přesný, zpřesněte jej tím, že upřesníte informace a styl, které potřebujete. Tento opkaování a zpřesňování pomůže vám i umělé inteligenci učit se z každé interakce, což povede ke stále přesnějším výstupům.

Závěr

Zvládnutí tvorby promptů je velmi důležitá dovednost, která může zlepšit vaši interakci s umělou inteligencí, jako je ChatGPT. Pochopením a používáním těchto šesti stavebních kamenů: role, kontext, úkol, formát, tón a příklad  můžete vytvářet přesné, užitečné a efektivní prompty. Ať už chcete zefektivnit své pracovní postupy, zvýšit produktivitu nebo jednoduše získat přesnější obsah generovaný AI, tyto strategie vám připraví cestu k úspěchu. Nezapomeňte, že klíčem je jasnost a relevance – pro dosažení nejlepších výsledků udržujte své prompty jasné, strukturované a úzce propojené s konečnými cíli.

Chcete se stát mistrem v prompt engineeringu? Přihlaste se do našeho otevřeného programu

Odhalte plný potenciál generativní umělé inteligence a zvyšte své prodejní výsledky. Náš komplexní program Využití umělé inteligence při práci obchodníka je pečlivě navržen pro prodejní profesionály, kteří chtějí zvládnout komunikaci s AI, vytvářet účinné prompty a plně využít sílu technologie AI ve své prodejní strategii.