Umělá vs. emoční inteligence

Mají vaši pracovníci dovednosti potřebné pro budoucí pracovní pozice?

S postupující digitalizací prakticky všech podnikatelských aktivit včetně obchodních činností se logicky pozornost zaměřuje i na to, jaký vliv bude mít umělá inteligence, „machine learning“, „big data“ apod. na pracovníky firem. Když si uvědomíme, že asi třetinu činností u 60% pracovních pozic lze plně automatizovat, je přirozené, že se díváme sami na sebe a ptáme se “máme dovednosti, které stroj nemá?”. A pokud ne, jaké dovednosti potřebujeme, abychom zůstali konkurenceschopnými?

V čem jsou stroje dobré?

Je jasné, že už dnes existují činnosti, například práce s daty a opakované procesy, ve kterých stroje excelují. Možnosti počítačů a robotů zvyšovat efektivitu většiny činností včetně obchodu nemohou firmy ignorovat. Počet hodin, které strávíme v práci manuální činností, se podle předpovědí do roku 2030 sníží o 14 %. Stejně tak se za stejné období sníží rozsah činností vyžadujících “základní kognitivní funkce” (to znamená těch, které nevyžadují žádnou speciální přípravu) v hodinách o 15 %. Vliv na pracovní trh je zřejmý – pracovníci bez dovedností, které nedokáží zvládat stroje, budou nadbyteční – v každém významu tohoto slova.

V čem stroje dobré nejsou?

Ale je tu také dobrá zpráva a ta se jmenuje “emoční inteligence”. Zatímco pro lidi je na rozdíl od strojů prakticky nemožné smontovat tisíc aut za hodinu nebo si ve své hlavě zapamatovat tisíce číselných řad, mají před stroji obrovskou výhodu v jedné klíčové oblasti. Jsou lidští. Společnost McKinsey uvádí, že zatímco 6 % amerických a evropských firem očekává snížení počtu pracovníků v důsledku automatizace, mnohem větší procento (17 %) očekává jeho růst. Pracovní pozice související s prodejem jsou jednou z oblastí, kde existuje reálná příležitost pro růst – za podmínky, že na to pracovníci budou dobře připraveni. Zásadní je uvědomit si, že dovednosti, které vedou k úspěchu v prodeji dnes, nemusí být nezbytně těmi podstatnými zítra.

Měkké dovednosti

Hlavní dnešní růstové oblasti lze zjednodušené rozdělit do dvou skupin, technické a sociální. Ty první vyžadují specifické dovednosti, které buď rozvíjejí, nebo podstatně lépe využívají nové technologie v oborech jako je analýza dat, vývoj softwaru, e-commerce, sociální sítě. Ty sociální více využívají naše specifické lidské schopnosti, naše lidství, fakt, že na naší základní primární rovině jsme rádi v prostředí jiných lidí. Oblasti, u kterých se předpokládá podstatný růst, zahrnují zákaznické služby, prodej a marketing a také školení, trénink a vzdělávání.

Kreativita se setkává s technologií

Zajímavé je, že k růstu zmiňovaných oblastí bude docházet ne navzdory technologickým změnám, ale spíš právě kvůli nim. Tam, kde můžeme využít přednosti strojů při výkonu opakovaných a nudných činností, můžeme zároveň najít příležitosti k uvolnění významného času využitelného pro zvýšení našich sociálních dovedností na pracovišti. Když mluvíme o umělé inteligenci, je důležité také určit její omezení – může se učit, může se postupně rozvíjet na základě předem definovaných podmínek, ale je stále fundamentálně založena na logických algoritmech. A lidé rozhodně nejednají jen logicky: zeptejte se kohokoli, kdo impulsivně nakoupil. Lidé jsou lépe vybaveni než stroje k tomu, aby porozuměli nelogickým rozhodnutím.

Přeškolení, vyšší a další dovednosti…

Takže se budoucnost pracovníků obchodních organizací jeví pozitivně? Ano, snad, ale s jedním významným varováním. Tyto růstové pracovní oblasti – technické i sociální – závisí na jednom podstatném předpokladu. Rozvoji. Bez inteligentního přeškolování, doplňování dalších dovedností v široké škále stále se měnících rolí, nebudou lidé připraveni, aby využili to, co technologická evoluce nabízí. Vybavit obchodní tým sofistikovaným CRM systémem nepomůže, pokud obchodníci nemají odpovídající odbornost, která jim umožní takový systém plně využívat.

Aby firmy zůstaly konkurenceschopnými, potřebují přistupovat k zásadním technologickým změnám jako k novým příležitostem, ne jako k překážkám – to bude vyžadovat řadu opatření, včetně flexibilního, modulárního a především konkrétní situaci přizpůsobeného rozvoje.