Výsledky průzkumu Mercuri International

Proč jsou lidé v práci spokojení?

V rámci našeho zkoumání vztahu mezi pohodou pracovníků a jejich produktivitou jsme provedli rozsáhlý průzkum mezi respondenty z různých oblastí prodeje.

Stáhněte si kompletní zprávu v angličtině, ve které se zabýváme vztahem mezikomunikací, přístupem, rozvojem a loajalitou zaměstnanců. A co to znamená pro vás a vaši firmu.

Businesswoman smiling at meeting table, listening, learning, success, happiness


Pracovníci, které firma rozvíjí, mají 3,5x větší pocit, že si jich firma váží a že je podporuje, a jsou 3,5x spokojenější než pracovníci, kterým firma rozvoj/trénink neposkytuje.

Jaký vliv má…

Skutečnost, že většina respondentů pracuje vzdáleně, nebyla takovým překvapení. Ale jakým způsobem tato skutečnost ovlivňuje jejich přístup a pracovní spokojenost? Jaké další faktory mají hlavní vliv na spokojenost v práci? Zjistili jsme řadu zajímavých souvislostí. Stáhněte si podrobnou zprávu nebo si přečtěte shrnutí klíčových výstupů v angličtině: