Rekvalifikace: globální výzva, kterou je třeba řešit co nejdříve

Pojďme se podívat, co to rekvalifikace je a proč je pro firmy prioritou.

Pojem rekvalifikace je dnes pro mnoho HR pracovníků chápán jako „aktualizace znalostí a školení zaměstnanců, díky kterému získají speciální dovednosti pro plnění nových a odlišných úkolů“. HR manažeři si stále více uvědomují, jak důležitá je rekvalifikace pro firemní zdroje, takže mapují současné dovednosti zaměstnanců a pokud je to potřeba, některé z nich rychle přizpůsobit novým požadavkům trhu.

Rekvalifikace se týká nás všech

Digitalizace, automatizace a pokrok v oblasti umělé inteligence se stávají základními kameny globálního podnikání a právě tato revoluce začala určovat nové standardy. Pokud chtějí moderní společnosti zůstat konkurenceschopné, musí se těmto standardům přizpůsobit. Proto mohou upřednostňovat rekvalifikaci. Jak uvádí McKinsey Global Institute ve své zprávě: „Jobs lost, jobs gained: Workforce transitions in a time of automation”1, počet pracovníků, kteří budou ovlivněni novými technologiemi, dosáhne do roku 2030 375 milionů a jejich pozice na trhu práce tím může být ohrožena. Z nejvyspělejších zemí budou nejvíce zasaženy Spojené státy s 64 miliony osobami, zatímco Čína se 102 miliony pracovníků povede žebříček rozvíjejících se zemí. Tato čísla nám umožňují pochopit, jak měnící se společnost ovlivňuje dovednosti pracovníků a že nikdo, bez ohledu na úroveň ekonomického rozvoje, není imunní vůči výzvě, kterou představuje rekvalifikace: abychom udrželi krok se změnami, musíme se zaměřit na rekvalifikaci potřebných dovedností.

Reskilling is a corporate priority.

Neprobádaná výzva

Zpráva od McKinsey také zdůrazňuje, že výzva spojená s rekvalifikací je do jisté míry podobná tomu, k čemu došlo při přechodu od zemědělské společnosti k průmyslové. Díky průmyslové revoluci jsme přešli od práce na venkově k práci v továrnách, což změnilo ekonomiku a vytvořilo novou pracovní sílu. Totéž se děje v případě technologické revoluce, ale ještě radikálnějším způsobem. Ve srovnání s minulými jevy můžeme v podstatě pozorovat tři hlavní charakteristiky:

  1. Dnešní výzva se odehrává na málo prozkoumaném a neustále se vyvíjejícím území.
  2. Předchozí změny v oblasti práce probíhaly po dlouhou dobu, ale dnes se objevují nové technologie, které se nově zavedou a hned zároveň zastarávají.
  3. Právě kvůli rychlosti těchto změn se potřeba neustále aktualizovat dovednosti pracovníků stává prioritou.

Výzvy, které moderní změny přinášejí, je třeba stále prozkoumávat, ale abychom tento tok mohli sledovat, je potřeba neustále aktualizovat odbornost našich týmů. Z tohoto důvodu musí personalisté a školitelé uznat důležitost rekvalifikace a zavést takové interní rekvalifikační procesy, které umožní všem odborníkům, bez ohledu na věk, délku praxe nebo odvětví, aby se mohli vzdělávat a zůstat na trhu práce konkurenceschopní.

Rekvalifikace již nemůže déle čekat

Zavádění rekvalifikačních programů a aktualizace firemních dovedností nabývá na významu. Neinvestovat do těchto vzdělávacích procesů znamená riskovat vyloučení ze stále proměnlivějšího a konkurenčnějšího trhu. A právě zde přichází na řadu úloha personálního oddělení: snažte se zdůraznit tuto naléhavou potřebu a tlačit na globální společnosti, aby se zavázaly k realizaci plánů rekvalifikace co nejdříve, a to zejména návrhem chytrých, digitálních metod školení, které respektují stávající pracovní postupy.

Další kroky

Pochopili jste důležitost zavedení plánu rekvalifikace a chcete být informováni o nejaktuálnějších trendech ve světě vzdělávání? Neváhejte nás kontaktovat pro další informace.

Zdroje

1 McKinsey Global Institute (2017). Jobs lost, jobs gained: Workforce transitions in a time of automation. McKinsey