Prodej 2019 – hlavní výzvy a řešení

Rychlý průzkum mezi manažery firem a prodeje předních společností působících na německém trhu.

Společnost Mercuri International zorganizovala v Německu průzkum zaměřený na hlavní výzvy a jejich řešení v oblasti prodeje, kterého se zúčastnilo asi 40 společností z různých odvětví.

Jedním z dominantních témat v oblasti prodeje by měla být podle respondentů v roce 2019 digitalizace, a to ve všech jejích aspektech. Podle účastníků průzkumu v neposlední řadě proto, že má zásadní vliv
na efektivitu prodejních procesů i celkovou konkurenceschopnost firem.

Dalším důležitým tématem je detailnější segmentace zákazníků jak pro individuální prodej, tak pro práci marketingu. Velmi aktuální je také získávání nových vhodných pracovníků pro obě tyto oblasti a rozvoj odpovídajících kompetencí všech pracovníků obchodních organizací.

Seznamte se s hlavními výzvami a klíčovými oblastmi, které v rámci prodeje řeší společnosti působící na německém trhu:

Výzva 1:  Rostoucí komplexnost a požadovaná rychlost při vyřizování poptávek a požadavků zákazníků

Výzva 2:  Snižující se potřeba návštěv zákazníků při prodeji standardních produktů

Výzva 3:  Z pohledu zákazníků stále důležitější digitální řešení a jasná měřitelná hodnota

Výzva 4:  Přechod dalších produktů mezi komodity a s tím spojený tlak na ceny standardních produktů

Výzva 5:  Přijímání specialistů na prodej, servis a odborné poradenství pro zákazníky

Výzva 6:  Ztráta monopolu prodeje na zákazníka

Výzva 7:  Zákazníky očekávaná kvalitnější a rychlejší příprava nabídek

Výzva 8:  Zákazníky požadovaný „jeden-hlas-pro-zákazníka“

Výzva 9:  Zrychlování digitalizace prodeje, zvyšování efektivity při práci s informacemi a získání více času na rozvoj spolupráce se zákazníky a akvizici nových zákazníků

Klíčová oblast 1:  Rozvoj digitálních kompetencí pracovníků marketingu, servisu a prodeje (např. při profesionálním využívání sociálních sítí)

Klíčová oblast 2:  Začlenění tématu digitalizace do prodejní strategie

Klíčová oblast 3:  Inteligentní využívání dat pro efektivní řízení prodeje a využívání marketingových zdrojů (např. prediktivní analýzy)

Klíčová oblast 4:  Přizpůsobení prodejních procesů nákupním cestám zákazníků, zahrnující vznik nových společných „tržních týmů“ a vytváření „jednoho hlasu pro zákazníka“

Klíčová oblast 5:  Optimalizace řízení obchodních příležitostí (opportunity management) pro rychlejší transformaci „leadů“ a poptávek na objednávky

Klíčová oblast 6:  „Návštěvy zákazníků v tandemu“ – společná jednání za účasti 2 expertů (např. z marketingu nebo servisu a prodeje)

Klíčová oblast 7:  Větší zapojení technických odborníků a pracovníků servisu do prodeje a další rozvoj obchodních dovedností těchto pracovníků

Klíčová oblast 8:  Hybridní prodej, prodej podporující zákazníky v průběhu jejich celé nákupní cesty realizované on-line i off-line

Klíčová oblast 9:  Přechod od prodeje produktů k prodeji řešení

Pokud se setkáváte s podobnými výzvami nebo se zaměřujete na stejné klíčové oblasti a chcete je projednat s našimi experty, kontaktujte nás na mercuri@mercuri.cz,✆ 284 688 651