Myslíte si, že v dobrém podnikání jde jen o zisk? Hádejte znovu…

„Když věříme, že někomu skutečně záleží na našem blahu a na společnosti jako celku, jsme ochotni otevřít svá srdce a důvěřovat mu.“

24. listopadu 2022 se ve stockholmské Avicii Areně sešli vrcholoví a obchodní manažeři z celého světa na Prodejní konferenci. Hlavní téma bylo Důvěra v byznys světě. Jak ale důvěru budovat? Ve zprávě „The Future State of Trust“ popisujeme 6 klíčových dimenzí. Jednou z nich je Účel“.

Proč „Účel“?

Snaží se vaše organizace celkově pozitivně ovlivnit společnost? Prosazuje názory, na kterých lidem záleží? To je to, co myslíme pod pojmem „účel“. Účel znamená, že se řídí vyšším cílem, než je pouhý zisk, a skutečně se stará o společenské a environmentální otázky. Dlouhou dobu měla společnost pouze jediný cíl: vydělat co nejvíce peněz. Být ziskový. Dosáhnout rozpočtových cílů. A naplnit zájmy majitele. Ale i když jsou peníze a ziskovost předpokladem fungování podniku, tato krátkodobá honba za ziskem se stále více zpochybňuje, a to jak ze strany zákazníků, tak ze strany zaměstnanců.

„Více než polovina (54 %) respondentů tvrdí, že pro udržení konkurenceschopnosti jejich podniku v budoucnu je rozhodující, aby se řídil jiným cílem než ziskem a měl skutečný pozitivní společenský a environmentální dopad.“

The Future State of Trust 2022

Jak tedy Účel vybudovat?

Účel je klíčová dimenze důvěry, jejíž význam narůstá spolu s rostoucími očekáváními zákazníků. Je významným faktorem nejen při získávání zákazníků, ale také při získávání správných lidí pro práci ve vaší firmě. V našem průzkumu jsme zjistili pět důležitých součástí Účelu:

  • Řídit se jiným cílem než ziskem
  • Pracovat na ochraně životního prostředí
  • Chránit blaho zaměstnanců a dodavatelů
  • Podporovat rozmanitost, rovnost a inkluzi na pracovišti
  • Poskytovat stejnou odměnu za stejnou práci

Pokud chtějí společnosti zvyšovat svou důvěryhodnost, musí v dnešní době najít proč“ a jasný zastřešující účel pro své podnikání, který posiluje základní hodnoty. Například environmentální a sociální odpovědnost, kulturu, diverzitu, rovné podmínky a začlenění na pracovišti.

Celkově se společnosti, které si chtějí vybudovat důvěru zákazníků, musí zaměřit nejen na to, aby byly spolehlivé, kompetentní nebo prokázaly integritu, ale musí také najít účel přesahující zisk a posílit svůj společenský a environmentální dopad.

Co dál?

Mercuri Research letos představila svou výroční zprávu založenou na globálním průzkumu mezi více než 1 000 top manažery. Ve zprávě popisujeme, co vlastně myslíme důvěrou, rozdělujeme ji na jednotlivé složky a poukazujeme na reálný dopad budování důvěry z pohledu podnikání. Ve zprávě lze nalézt návody a návrhy, jak mohou vedoucí pracovníci podniků najít nové příležitosti, vytvořit lepší a dlouhodobější vztahy s klienty a najít nové způsoby, jak nastolit dlouhodobý růst. Zpráva se zabývá tématem „důvěry“ jako celkem a podrobně zkoumá také dimenze, jako je „účel“.

“Stále více z nás si vybírá zaměstnavatele, dodavatele, výrobky a služby, které něco znamenají. Například podle zprávy společnosti Edelman 86 % všech spotřebitelů očekává, že značky budou dělat více pro společnost.”

Henrik Larsson Broman

A vzhledem k tomu, že 99 % dotázaných vedoucích pracovníků firem uvedlo, že „důvěra je rozhodující pro budování dlouhodobých vztahů s klienty“, je způsob, jak se k ní dostat, důležitější než kdykoli předtím. Pokud se tedy chcete dozvědět, jak umožnit svým zákazníkům, aby vám důvěřovali, a budovali s vámi smysluplné vztahy, stáhněte si zprávu a/nebo se s námi spojte.