Jak si domluvit virtuální schůzku se zákazníkem

„Mají zakázáno se s kýmkoli z venku setkávat… Byl ochoten vyjít ven na parkoviště, tak jsme to probrali… S online schůzkou mě poslal někam… Chce to probrat jen po telefonu…“

Poznáváte některé formulace? A nehodláte se s tímto stavem smířit? Několik praktických tipů vám pomůže lépe zvládat i tuto novou situaci:

  • Připomeňte si a využijte klasická doporučení pro domlouvání osobních schůzek – většina z nich platí (vzbudit zájem, stručnost, přirozenost, pozitivní naladění, prodáváte schůzku ne vaše produkty nebo služby, více termínů, informace o kontaktní osobě, cíl a agenda setkání, klidné místo a vhodná doba pro telefonický kontakt…)
  • Připravte si specifické argumenty pro virtuální setkání – především výhody pro zákazníka oproti telefonické, písemné nebo žádné interakci (v některých případech i proti osobní)
  • Připravte si reakce na očekávané námitky – jak na ty, se kterými se setkáváte při domlouvání osobních schůzek, tak i na ty specifické, obvykle spojené s obavami, nedůvěrou nebo neznalostí této formy vedení jednání
  • Vytvořte si několik scénářů a využívejte je podle situace, kontaktní osoby a typu schůzky, kterou domlouváte (seznamovací, zjišťovací, zaměřená na prezentaci nabídky, rozšíření spolupráce…)
  • Pošlete po domluvení schůzky profesionální pozvánku – s uvedením předmětu setkání, případně dalšími informacemi včetně jednoduché instrukce, jak se na schůzku připojí, plán B atd.
  • Proveďte test – zejména v případě velmi důležité schůzky nebo setkání s více pracovníky zákazníka je vhodné předem otestovat, že bude dobře fungovat platforma a spojení…
  • Seznamte se dobře s vámi preferovanou technologickou platformou a alespoň částečně s několika dalšími běžně používanými, na setkání vás může pozvat i druhá strana

Podívejte se na našich 10 tipů pro úspěšný prodej na dálku.

Chcete zvýšit úspěšnost při domlouvání nebo vedení virtuálních schůzek? Kontaktujte nás.