Část 3 – Vypořádání se s narušiteli – je čas přijmout změnu?

V naší sérii tří krátkých článků se podíváme na některé klíčové problémy, kterým čelí personalisté při orientaci ve stále složitějším prostředí roku 2023.
V posledním se podíváme na „narušitele“, kteří mění prostředí prodeje (a práce obecně) – a co skutečně znamenají pro budování týmů a efektivní prodej.

Výzva 3 – „Všechno, všude, najednou“ 

Je klišé říkat, že se podnikatelské prostředí vyvíjí rychleji než kdykoli předtím, ale i ten nejcyničtější pozorovatel by musel uznat, že v posledních několika letech dochází k jedné zásadní změně za druhou, ať už společenské, politické nebo technologické. Celou povahou (a místem) práce otřásla pandemie a to, co bylo poměrně pozvolným přechodem k automatizaci, bylo superrychle doplněno nástupem ChatGPT společnosti OpenAI a dalších technologií založených na umělé inteligenci. Role, které byly dříve považovány za výhradně lidskou doménu, jsou potenciálně outsourcovány umělým inteligencím, což vede k vážnému zpochybnění zavedených prodejních struktur.

A přímo uprostřed, jako vždy, se snaží najít smysl této tsunami vynalézání, leží HR. Zde je jen několik oblastí, které v posledních několika letech prošly hlubokými změnami – a které přímo ovlivňují roli HR:

  • Prodej na dálku
  • Umělá inteligence
  • Kultura samoobsluhy
  • Automatizace
  • Práce na dálku

Již jsme se zabývali otázkou práce na dálku a prodeje v souvislosti s budováním důvěry, ale technologická revoluce v oblasti umělé inteligence a souvisejících postupů je pro HR nesmírně důležitá – s tím, jak se prodejní týmy budou snažit přijmout tyto nové nástroje (a vyhnout se jejich zastarávání), budou potřebovat podporu HR více než kdy jindy.

„Do roku 2030 vstoupí svět do éry 6G; inteligentně autonomního, smyslově vnímatelného, masivně distribuovaného, ale vysoce propojeného světa, který spojí naše fyzické, digitální a lidské systémy. Data budou vytvářena v nepředstavitelném měřítku a změní způsob, jakým spolupracujeme, svoláváme, tvoříme a dáváme do souvislostí.“

Ernst and Young – “How Emerging Technologies Can Usher In The Dawn of Pervasive Intelligence 

Úspěšné nasazení těchto nových nástrojů bude vyžadovat výrazné přehodnocení způsobu vývoje a nasazení školení – nástroje, jako je umělá inteligence, bude třeba začlenit do stávajících prodejních postupů, pokud chceme maximalizovat jejich výhody a netrpět nedostatkem konkurenceschopnosti vůči těm, kteří je dobře využívají.

Stávající bariéry a sila, které definují tradiční prodejní organizaci, budou nahrazeny organičtějším „ekosystémem“ vztahů – a společnosti se budou muset podle toho přeškolit:

  • 69 % vedoucích pracovníků firem, které jsou součástí ekosystému, to považuje za velmi důležité pro svůj úspěch
  • 73 % vedoucích pracovníků chce upřednostňovat dodavatele, kteří mohou poskytnout relevantní vztahy v rámci ekosystému
  • 85 % vedoucích pracovníků se shodlo na tom, že ekosystémy jsou účinným způsobem, jak propojit velké společnosti s malými „narušitely“

Školení, která jsou proaktivní, nikoli reaktivní. 

Obratnost bude důležitější než kdy jindy – a pro personální oddělení to bude vyžadovat školicí řešení, která budou schopna reagovat na změny obchodního prostředí v reálném čase (a pokud možno je předvídat).

Objevte vzdělávací prostředí vytvořené pro podporu lidských zdrojů – kontaktujte nás.

JAK MŮŽE HR ZMĚNIT VÝZVY V PŘÍLEŽITOSTI

Důvěra, tlak a komplikovaná jednání - jaké jsou v současné době rozhodující faktory úspěchu v oblasti lidských zdrojů? Stáhněte si náš e-book v angličtině!

STÁHNOUT E-BOOK ZDARMA