6 bitevních polí – vyhrajte nad konkurencí

Většina firem dnes působí v relativně stabilním tržním prostředí. (Potenciální) zákazníci mají obvykle pozitivní vztah ke svým současným obchodním partnerům. K růstu prodeje je tedy nutné měnit postoje potenciálních zákazníků a opakovaně vítězit nad konkurencí. Standardní pomůcky a nástroje připravované marketingem (SWOT analýzy, produktová videa, brožury, prezentace, „positioning statement“, „value proposition apod.) pomáhají prodejním týmům jen omezeně. Stejně tak rozvojové programy jen málokdy připravují obchodníky na konkurenční souboje, do kterých se dostávají. 

V této situaci je řešením využití konceptu Mercuri International „6 bitevních polí“. Ten definuje 6 polí, která jsou podstatné při snaze zaujmout a ovlivnit zákazníka v porovnání s konkurencí. Pro každé bitevní pole je vytvořena komunikační strategie pro výhru nad konkurencí a posun zákazníka z jeho apatického přístupu „všichni nabízejí to samé“.

Model 6 bitevních polí
Jednotlivá bitevní pole zahrnují kombinaci potřeb/požadavků zákazníka, naší nabídky a nabídky konkrétního konkurenta.

Trénink obchodníků, produktových manažerů, pracovníků marketingu. Interakce mezi účastníky pod vedením zkušeného odborníka. Okamžitá implementace a lepší prodejní výsledky. 

Koncept „6 bitevních polí“ nabízí zcela nový přístup k analýze relevantní konkurenční situace velmi podrobným a strukturovaným způsobem. Může vám poskytnout silné náboje během klíčových okamžiků bitvy o zákazníka. Koneckonců, ať už chcete nebo ne, budete muset přistupovat ke konkrétním konkurentům jako k vašim odpůrcům na jednotlivých bitevních polích – váš zákazník se o to postará. 

Jak uspět proti silné konkurenci!